AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2081

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2081


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2081] [Q 2081]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2081-01-07T07
** 
b +32.83
2081-01-07T19 Lu d −28.45
2081-01-09T13 Lu c +290.46
2081-01-09T22 Ve xd +336.92
2081-01-10T02 Me e +19.07
2081-01-12T10 Lu a 0.002715
2081-01-12T18
** 
B +92.05
2081-01-13T04 Lu V +333.91
2081-01-13T05 Me xd +312.73
2081-01-15T01 Lu xa +355.98
2081-01-16T23 Me Rg +313.98
2081-01-22T02 Me +d −14.84
2081-01-22T05 Lu +d +28.53
2081-01-22T18 Ne V +124.06
2081-01-22T21 Ne o +124.06
2081-01-23T02 Ne p 29.03
2081-01-24T11 Ur v +305.79
2081-01-24T14 Ur c +305.80
2081-01-24T16 Lu o +125.88
2081-01-25T00 Lu v +131.13
2081-01-25T05 Lu p 0.002387
2081-01-25T10 Ur a 20.78
2081-01-25T21 Me c +307.11
2081-01-26T08 Me V +306.58
2081-01-26T17
** 
S +143.63
2081-01-27T10 Me p 0.6588
2081-01-27T22 Lu xd +175.24
2081-02-04T01 Lu d −28.57
2081-02-05T11 Sa a 10.89
2081-02-05T16 Sa c +318.07
2081-02-05T22 Sa v +318.10
2081-02-06T18 Me Pg +298.09
2081-02-07T08 Ma xd +16.17
2081-02-08T08 Lu c +320.70
2081-02-08T15 Lu a 0.002718
2081-02-09T05 Lu V +331.31
2081-02-09T13
** 
B +100.09
2081-02-11T04 Lu xa +354.50
2081-02-12T21 Ve Rg +354.50
2081-02-14T17
** 
s +56.68
2081-02-15T20 Me d −18.86
2081-02-18T14 Lu +d +28.65
2081-02-19T15 Me e −26.47
2081-02-20T11 Me xa +306.56
2081-02-21T17 Ju v +334.43
2081-02-21T20 Ju a 5.995
2081-02-21T22 Ju c +334.47
2081-02-22T02 Ve +d +4.29
2081-02-22T15 Lu v +148.57
2081-02-22T18 Lu p 0.002386
2081-02-23T02 Lu o +155.60
2081-02-23T10
** 
S +147.68
2081-02-24T08 Lu xd +174.29
2081-03-03T07 Lu d −28.69
2081-03-05T03 Ve p 0.2772
2081-03-05T13 Ve V +346.54
2081-03-05T19 Ve c +346.38
2081-03-07T02
** 
b +54.30
2081-03-07T17 Lu V +322.37
2081-03-07T18 Lu a 0.002716
2081-03-09T17
** 
B +98.59
2081-03-10T03 Lu c +350.76
2081-03-10T10 Lu xa +354.29
2081-03-17T22 Lu +d +28.69
2081-03-23T04 Lu p 0.002405
2081-03-23T05 Lu v +165.55
2081-03-23T18
** 
S +148.15
2081-03-23T19 Lu xd +174.32
2081-03-24T12 Lu o +185.06
2081-03-26T14 Ve Pg +338.45
2081-03-30T14 Lu d −28.68
2081-03-31T19 Me a 1.348
2081-04-04T05 Lu V +324.88
2081-04-04T08 Lu a 0.002710
2081-04-04T23 Me o +15.88
2081-04-06T17 Lu xa +354.34
2081-04-06T18
** 
B +104.10
2081-04-08T20 Lu c +20.17
2081-04-09T04 Ve d −4.01
2081-04-09T21 Me v +26.01
2081-04-11T05 Me xd +28.80
2081-04-11T17 Ne Pg +122.65
2081-04-14T03 Lu +d +28.62
2081-04-14T04 Ne +d +19.32
2081-04-20T04 Lu xd +173.93
2081-04-20T05 Lu p 0.002437
2081-04-20T12 Lu v +178.94
2081-04-21T15
** 
S +160.35
2081-04-22T22 Lu o +214.00
2081-04-26T23 Lu d −28.56
2081-05-01T11 Ve xa +356.99
2081-05-02T02 Lu V +331.34
2081-05-02T02 Me e +20.65
2081-05-02T02 Lu a 0.002704
2081-05-03T22 Lu xa +353.21
2081-05-05T18
** 
B +116.77
2081-05-07T04 Me +d +23.94
2081-05-08T10 Lu c +48.98
2081-05-10T09 Ur +d −18.38
2081-05-11T09 Lu +d +28.47
2081-05-13T01 Ur Rg +309.84
2081-05-13T13 Me Rg +69.12
2081-05-14T16 Ve e −46.01
2081-05-17T02 Lu p 0.002468
2081-05-17T08 Lu xd +172.17
2081-05-17T12 Lu v +174.82
2081-05-19T11 Me xa +67.81
2081-05-19T11
** 
s +93.70
2081-05-19T15
** 
S +168.95
2081-05-22T08 Lu o +242.40
2081-05-24T07 Lu d −28.41
2081-05-24T08
** 
b +93.65
2081-05-24T23 Me c +64.97
2081-05-25T04 Me V +64.85
2081-05-25T20 Me p 0.5494
2081-05-26T20 Ma +d +24.42
2081-05-29T21 Lu a 0.002701
2081-05-30T00 Lu V +338.32
2081-05-31T01 Lu xa +350.80
2081-05-31T13 Sa +d −13.48
2081-06-02T23
** 
B +119.21
2081-06-05T20 Sa Rg +327.39
2081-06-06T09 Me Pg +60.44
2081-06-06T21 Lu c +77.32
2081-06-07T15 Lu +d +28.37
2081-06-08T11 Me d +16.26
2081-06-10T10 Lu v +127.93
2081-06-11T05 Lu p 0.002462
2081-06-13T08 Lu xd +169.43
2081-06-16T22
** 
S +175.46
2081-06-19T18 Me e −22.66
2081-06-20T15 Lu d −28.36
2081-06-20T19 Lu o +270.68
2081-06-26T15 Lu a 0.002704
2081-06-26T21 Lu V +344.89
2081-06-27T03 Lu xa +347.93
2081-06-30T21
** 
B +132.99
2081-07-05T00 Lu +d +28.39
2081-07-06T05 Lu c +105.40
2081-07-08T03 Lu v +133.53
2081-07-08T04 Me xd +94.55
2081-07-08T13 Lu p 0.002429
2081-07-10T10 Lu xd +166.89
2081-07-11T06 Me +d +23.55
2081-07-12T22 Ju +d −2.02
2081-07-16T11
** 
S +209.59
2081-07-16T12 Ju Rg +357.99
2081-07-16T14 Me v +112.11
2081-07-17T20 Lu d −28.43
2081-07-18T23 Me o +117.25
2081-07-20T08 Lu o +298.81
2081-07-22T01 Me a 1.339
2081-07-24T06 Lu xa +345.96
2081-07-24T07 Lu a 0.002710
2081-07-24T15 Lu V +350.29
2081-07-26T18 Ne a 31.03
2081-07-27T00 Ne c +125.17
2081-07-27T09 Ne v +125.19
2081-07-29T00 Ur p 18.81
2081-07-29T19 Ur o +307.86
2081-07-30T00 Ur V +307.85
2081-07-30T06
** 
B +166.51
2081-08-01T04 Ve +d +22.22
2081-08-01T09 Lu +d +28.49
2081-08-04T13 Lu c +133.39
2081-08-05T11 Lu v +147.01
2081-08-05T16 Lu p 0.002402
2081-08-06T16 Lu xd +165.52
2081-08-12T13 Ma c +141.04
2081-08-14T02 Lu d −28.53
2081-08-15T10 Me xa +167.03
2081-08-15T13 Sa V +324.04
2081-08-15T13 Ma a 2.672
2081-08-15T16 Sa o +324.03
2081-08-15T18
** 
S +309.46
2081-08-15T20 Sa p 8.849
2081-08-18T23 Lu o +327.15
2081-08-20T12 Lu xa +345.27
2081-08-20T17 Lu a 0.002715
2081-08-21T00 Lu V +351.34
2081-08-22T14 Ve xd +121.17
2081-08-28T18 Lu +d +28.57
2081-08-30T03 Me e +27.16
2081-09-01T07
** 
s +215.25
2081-09-02T21 Lu c +161.53
2081-09-03T00
** 
B +195.82
2081-09-03T00 Lu v +163.78
2081-09-03T01 Lu p 0.002388
2081-09-03T02 Lu xd +165.33
2081-09-10T08 Lu d −28.58
2081-09-12T17 Ma V +160.88
2081-09-12T19 Me Rg +192.69
2081-09-13T19 Me d −8.71
2081-09-14T04 Ju p 3.962
2081-09-14T10 Ju V +353.02
2081-09-14T15 Ju o +352.99
2081-09-16T15 Lu V +344.02
2081-09-16T18 Lu xa +345.40
2081-09-16T20 Lu a 0.002716
2081-09-17T15 Lu o +299.66
2081-09-19T03
** 
S +324.51
2081-09-23T14 Me p 0.6474
2081-09-25T02 Lu +d +28.56
2081-09-25T05 Me V +184.65
2081-09-25T20 Me c +183.95
2081-09-30T13 Lu xd +165.29
2081-10-01T11 Lu p 0.002394
2081-10-01T15 Lu v +181.34
2081-10-02T05 Lu c +190.21
2081-10-03T13
** 
B +179.44
2081-10-04T03 Me xd +177.92
2081-10-04T21 Me Pg +177.85
2081-10-07T15 Lu d −28.51
2081-10-07T21 Me +d +1.45
2081-10-11T08 Me e −17.96
2081-10-12T05 Ur d −19.41
2081-10-13T16 Lu V +341.37
2081-10-13T23 Lu xa +344.96
2081-10-14T02 Lu a 0.002712
2081-10-14T07 Ur Pg +305.90
2081-10-17T08 Lu o +25.14
2081-10-18T15
** 
S +246.09
2081-10-22T04 Sa d −15.87
2081-10-22T07 Lu +d +28.41
2081-10-24T00 Sa Pg +320.72
2081-10-27T18 Me v +205.82
2081-10-27T21 Lu xd +164.13
2081-10-29T19 Lu p 0.002418
2081-10-30T03 Lu v +197.43
2081-10-31T15 Lu c +219.41
2081-11-03T15
** 
B +150.78
2081-11-04T00 Lu d −28.32
2081-11-08T03 Ne d +18.14
2081-11-08T13 Ne Rg +127.67
2081-11-09T07 Ju d −6.01
2081-11-10T03 Lu xa +343.12
2081-11-10T09 Lu V +346.07
2081-11-10T17 Lu a 0.002706
2081-11-11T09 Me xa +229.91
2081-11-11T23 Ju Pg +348.10
2081-11-12T00 Me o +230.86
2081-11-16T01 Lu o +54.86
2081-11-16T02 Me a 1.448
2081-11-17T19
** 
S +194.67
2081-11-18T12 Lu +d +28.24
2081-11-23T23 Lu xd +161.55
2081-11-26T15 Lu p 0.002454
2081-11-27T06 Lu v +208.36
2081-11-30T02 Lu c +249.01
2081-12-01T09 Lu d −28.19
2081-12-02T21
** 
B +127.83
2081-12-07T05 Lu xa +340.12
2081-12-08T08 Lu V +353.60
2081-12-08T12 Lu a 0.002702
2081-12-08T15 Ve v +255.20
2081-12-08T16 Me d −25.67
2081-12-12T04 Ve xa +259.66
2081-12-13T12 Ve V +261.32
2081-12-15T16 Lu o +84.86
2081-12-15T19 Lu +d +28.16
2081-12-17T06
** 
S +171.13
2081-12-18T23 Ve o +268.24
2081-12-19T08 Ve a 1.711
2081-12-21T00 Lu xd +158.52
2081-12-21T22 Lu p 0.002475
2081-12-22T06 Lu v +176.24
2081-12-23T13 Ve d −23.82
2081-12-24T09 Me e +19.91
2081-12-26T06 Ve v +277.38
2081-12-28T17 Lu d −28.18
2081-12-29T16 Lu c +279.10
2081-12-31T02 Me xd +297.90
2081-12-31T15
** 
B +114.77
2081-12-31T21 Me Rg +297.98[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2081.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19