AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2082

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2082


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2082] [Q 2082]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2082-01-03T07 Lu xa +337.36
2082-01-05T09 Lu V +1.91
2082-01-05T10 Lu a 0.002704
2082-01-09T23 Me c +290.65
2082-01-10T04 Me +d −18.98
2082-01-10T06 Me V +290.28
2082-01-10T21 Me p 0.6691
2082-01-12T04 Lu +d +28.23
2082-01-14T06 Lu o +115.00
2082-01-14T19
** 
S +161.79
2082-01-16T22 Lu v +153.32
2082-01-17T03 Lu xd +156.61
2082-01-17T04 Lu p 0.002445
2082-01-21T02 Me Pg +281.79
2082-01-22T10 Ma v +245.44
2082-01-24T23 Lu d −28.27
2082-01-25T07 Ne o +126.27
2082-01-25T11 Ne V +126.27
2082-01-25T13 Ne p 29.04
2082-01-28T08 Lu c +309.34
2082-01-28T15
** 
B +110.62
2082-01-28T17 Ur v +309.87
2082-01-28T21 Ur c +309.87
2082-01-29T17 Ur a 20.83
2082-01-30T13 Lu xa +336.11
2082-02-02T02 Me e −25.18
2082-02-02T05 Lu a 0.002709
2082-02-02T08 Lu V +9.15
2082-02-03T15 Me d −21.27
2082-02-07T08 Me xa +294.88
2082-02-08T13 Lu +d +28.33
2082-02-12T07
** 
S +156.37
2082-02-12T18 Lu o +145.01
2082-02-13T12 Lu xd +156.15
2082-02-14T05 Lu v +166.65
2082-02-14T06 Lu p 0.002409
2082-02-17T10 Sa a 10.80
2082-02-17T15 Sa c +329.89
2082-02-18T04 Sa v +329.95
2082-02-21T05 Lu d −28.34
2082-02-24T18 Ma xa +266.99
2082-02-26T12
** 
B +105.43
2082-02-26T20 Lu xa +336.13
2082-02-27T02 Lu c +339.40
2082-03-01T19 Lu a 0.002715
2082-03-01T20 Lu V +12.02
2082-03-02T10
** 
b +67.50
2082-03-07T05 Ma d −23.55
2082-03-07T22 Lu +d +28.32
2082-03-12T23 Lu xd +156.09
2082-03-13T11
** 
S +154.03
2082-03-13T21 Me a 1.366
2082-03-14T04 Lu o +174.60
2082-03-14T16 Lu p 0.002388
2082-03-14T19 Lu v +183.74
2082-03-19T23 Me o +180.28
2082-03-20T11 Lu d −28.30
2082-03-25T20 Me v +12.06
2082-03-26T01 Lu xa +335.95
2082-03-27T05
** 
B +108.46
2082-03-28T10 Lu V +3.98
2082-03-28T21 Lu c +9.15
2082-03-28T23 Lu a 0.002718
2082-03-29T02 Me xd +18.58
2082-03-29T16 Ju v +10.75
2082-03-30T19 Ju c +11.02
2082-04-01T01 Ju a 5.950
2082-04-04T05 Lu +d +28.21
2082-04-04T07 Ve xd +40.88
2082-04-09T08 Lu xd +155.23
2082-04-11T15
** 
S +164.38
2082-04-12T03 Lu p 0.002387
2082-04-12T08 Lu v +200.42
2082-04-12T13 Lu o +203.63
2082-04-14T05 Ne Pg +124.86
2082-04-14T11 Me e +19.47
2082-04-16T07 Ne +d +18.86
2082-04-16T19 Lu d −28.14
2082-04-22T02 Me +d +20.35
2082-04-22T05 Lu xa +334.55
2082-04-24T07 Me Rg +49.75
2082-04-24T09 Lu V +0.44
2082-04-25T04 Lu a 0.002716
2082-04-25T07
** 
B +118.03
2082-04-27T14 Lu c +38.25
2082-05-01T10 Lu +d +28.02
2082-05-05T01 Me c +45.51
2082-05-05T15 Me V +45.12
2082-05-06T08 Me xa +44.70
2082-05-06T13 Lu xd +153.12
2082-05-07T11 Me p 0.5571
2082-05-09T13
** 
S +169.99
2082-05-10T12 Lu p 0.002406
2082-05-10T18 Lu v +215.03
2082-05-11T21 Lu o +232.16
2082-05-14T05 Lu d −27.95
2082-05-14T23 Ur +d −17.27
2082-05-17T12 Ur Rg +313.91
2082-05-17T18 Ve +d +25.24
2082-05-18T02 Me Pg +40.19
2082-05-19T06 Lu xa +331.90
2082-05-22T00 Me d +11.83
2082-05-22T02 Lu V +5.48
2082-05-22T17 Lu a 0.002710
2082-05-22T17
** 
B +122.53
2082-05-27T04 Lu c +66.91
2082-05-28T15 Lu +d +27.89
2082-06-01T05 Me e −24.36
2082-06-02T14 Lu xd +150.24
2082-06-06T16
** 
S +182.43
2082-06-07T11 Lu p 0.002438
2082-06-07T20 Lu v +225.28
2082-06-10T06 Lu o +260.32
2082-06-10T14 Lu d −27.88
2082-06-13T00 Sa +d −9.56
2082-06-15T09 Lu xa +329.04
2082-06-18T16 Sa Rg +339.37
2082-06-19T00 Lu V +12.63
2082-06-19T09
** 
B +138.76
2082-06-19T10 Lu a 0.002704
2082-06-24T22 Lu +d +27.87
2082-06-25T01 Me xd +84.28
2082-06-25T17 Lu c +95.09
2082-06-29T15 Lu xd +147.97
2082-07-01T13 Me +d +24.24
2082-07-02T00 Me v +99.21
2082-07-04T00 Me o +103.48
2082-07-04T07 Lu p 0.002467
2082-07-04T23 Lu v +222.84
2082-07-05T04
** 
S +222.46
2082-07-05T05 Me a 1.329
2082-07-07T22 Lu d −27.91
2082-07-09T15 Lu o +288.33
2082-07-12T14 Lu xa +327.40
2082-07-16T22
** 
B +172.73
2082-07-16T23 Lu V +20.19
2082-07-17T04 Lu a 0.002702
2082-07-22T06 Lu +d +27.95
2082-07-22T10 Ma +d −11.24
2082-07-24T21 Ve xa +168.53
2082-07-25T03 Lu c +123.21
2082-07-26T21 Lu xd +147.01
2082-07-28T17 Ve e +45.67
2082-07-29T05 Ne v +127.38
2082-07-29T06 Ne a 31.05
2082-07-29T12 Lu p 0.002461
2082-07-29T13 Ne c +127.39
2082-07-29T15 Lu v +186.60
2082-07-31T08
** 
S +298.80
2082-08-01T16 Ma Rg +344.94
2082-08-02T07 Me xa +156.17
2082-08-02T10 Ur p 18.85
2082-08-02T22 Ur V +311.94
2082-08-03T07 Ur o +311.92
2082-08-04T04 Lu d −27.98
2082-08-08T02 Lu o +316.51
2082-08-08T22 Lu xa +327.01
2082-08-11T17
** 
B +198.25
2082-08-12T14 Me e +27.37
2082-08-13T16
** 
s +222.27
2082-08-13T22 Lu V +27.71
2082-08-13T22 Lu a 0.002705
2082-08-18T14 Lu +d +28.00
2082-08-20T06 Ju +d +11.83
2082-08-23T06 Lu xd +146.99
2082-08-23T13 Lu c +151.35
2082-08-23T14 Ju Rg +34.92
2082-08-24T01
** 
S +280.97
2082-08-25T20 Lu p 0.002428
2082-08-25T22 Lu v +186.10
2082-08-26T13 Me Rg +175.72
2082-08-28T02 Sa V +336.01
2082-08-28T08 Sa o +335.99
2082-08-28T11 Sa p 8.754
2082-08-28T14 Me d −2.14
2082-08-30T07 Ma p 0.3736
2082-08-31T09 Ma V +339.98
2082-08-31T10 Lu d −27.99
2082-09-01T05 Ma o +339.75
2082-09-05T05 Lu xa +327.09
2082-09-05T15
** 
B +194.85
2082-09-06T08 Me p 0.6310
2082-09-06T16 Lu o +345.00
2082-09-06T19
** 
b +211.79
2082-09-08T08 Me V +168.14
2082-09-09T02 Me c +167.39
2082-09-10T15 Lu a 0.002712
2082-09-10T19 Lu V +34.22
2082-09-14T23 Lu +d +27.93
2082-09-15T14 Ve Rg +202.15
2082-09-17T02 Ma d −14.52
2082-09-18T10 Me Pg +161.70
2082-09-19T16 Lu xd +146.83
2082-09-20T06
** 
S +286.04
2082-09-21T01 Me xd +162.27
2082-09-21T10 Ve d −15.68
2082-09-21T22 Lu c +179.90
2082-09-22T07 Me +d +7.03
2082-09-22T23 Lu p 0.002399
2082-09-23T02 Lu v +197.69
2082-09-25T00 Me e −17.82
2082-09-25T04
** 
s +213.14
2082-09-27T16 Lu d −27.88
2082-09-30T16 Ma Pg +334.84
2082-10-02T09
** 
B +194.38
2082-10-02T10 Lu xa +326.39
2082-10-06T08 Lu o +14.03
2082-10-06T15 Ve c +194.31
2082-10-06T20 Ve V +194.19
2082-10-07T13 Ve p 0.2776
2082-10-08T01 Lu a 0.002717
2082-10-08T03 Lu V +35.09
2082-10-11T00 Me v +189.75
2082-10-12T06 Lu +d +27.77
2082-10-15T21
** 
S +304.28
2082-10-16T17 Ur d −18.38
2082-10-16T23 Lu xd +145.29
2082-10-18T18 Ur Pg +309.97
2082-10-21T03 Ju p 3.963
2082-10-21T06 Lu c +208.86
2082-10-21T09 Lu p 0.002385
2082-10-21T12 Lu v +212.33
2082-10-22T01 Ju V +29.90
2082-10-22T07 Ju o +29.86
2082-10-22T23 Me o +210.39
2082-10-24T23 Lu d −27.69
2082-10-27T17 Ve Pg +186.30
2082-10-29T06 Me xa +220.70
2082-10-29T10
** 
B +176.67
2082-10-29T11 Lu xa +324.17
2082-10-29T18 Me a 1.438
2082-11-02T05 Sa d −12.19
2082-11-03T08 Lu V +22.91
2082-11-04T03 Lu a 0.002717
2082-11-05T02 Lu o +43.59
2082-11-05T04 Sa Pg +332.67
2082-11-08T11 Lu +d +27.56
2082-11-09T02 Ve +d −4.54
2082-11-10T10 Ne d +17.63
2082-11-11T01 Ne Rg +129.88
2082-11-12T04
** 
S +241.36
2082-11-13T02 Lu xd +142.31
2082-11-15T00 Ve xd +192.16
2082-11-18T21 Lu p 0.002392
2082-11-18T23 Lu v +227.51
2082-11-19T16 Lu c +238.22
2082-11-21T09 Lu d −27.51
2082-11-25T13 Lu xa +321.14
2082-11-26T06
** 
B +153.24
2082-11-30T14 Me d −25.86
2082-11-30T16 Lu V +23.56
2082-12-01T10 Lu a 0.002713
2082-12-04T20 Lu o +73.66
2082-12-05T16 Lu +d +27.46
2082-12-07T09 Me e +20.96
2082-12-10T02 Lu xd +139.44
2082-12-10T05
** 
S +203.79
2082-12-15T10 Ju d +8.41
2082-12-15T18 Me Rg +282.09
2082-12-17T04 Ve e −46.82
2082-12-17T05 Lu p 0.002420
2082-12-17T07 Lu v +240.98
2082-12-17T23 Me xd +281.62
2082-12-18T19 Lu d −27.46
2082-12-19T03 Lu c +268.20
2082-12-19T04 Ju Pg +24.95
2082-12-20T12
** 
b +125.32
2082-12-22T17 Lu xa +318.62
2082-12-23T02
** 
B +141.03
2082-12-25T05 Me c +274.33
2082-12-25T08 Me V +274.16
2082-12-25T14 Me p 0.6755
2082-12-26T07 Ma xd +8.23
2082-12-28T15 Lu V +31.47
2082-12-29T01 Lu a 0.002707
2082-12-31T08
** 
s +127.36[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2082.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19