AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2083

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2083


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2083] [Q 2083]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2083-01-01T11 Me +d −20.22
2083-01-01T23 Lu +d +27.48
2083-01-03T14 Lu o +103.93
2083-01-04T16 Me Pg +265.79
2083-01-06T05 Lu xd +137.84
2083-01-06T15
** 
S +199.49
2083-01-13T23 Lu p 0.002458
2083-01-14T01 Lu v +246.72
2083-01-15T04 Lu d −27.52
2083-01-15T13 Me e −23.71
2083-01-17T15 Lu c +298.23
2083-01-19T02 Lu xa +317.71
2083-01-20T21
** 
B +133.20
2083-01-25T04 Me d −22.70
2083-01-25T06 Me xa +283.98
2083-01-25T19 Lu V +41.31
2083-01-25T22 Lu a 0.002704
2083-01-27T12 Ne V +128.49
2083-01-27T17 Ne o +128.49
2083-01-27T23 Ne p 29.05
2083-01-29T07 Lu +d +27.55
2083-02-01T23 Ur v +313.92
2083-02-02T02 Ur c +313.93
2083-02-02T06 Lu o +134.10
2083-02-02T12 Lu xd +137.65
2083-02-02T23 Ur a 20.87
2083-02-03T19
** 
S +175.73
2083-02-05T22 Ve d −21.60
2083-02-07T23 Lu p 0.002473
2083-02-07T23 Lu v +214.00
2083-02-11T11 Lu d −27.55
2083-02-15T11 Lu xa +317.71
2083-02-16T06 Lu c +328.27
2083-02-18T15
** 
B +115.26
2083-02-22T19 Lu a 0.002705
2083-02-22T23 Lu V +51.06
2083-02-23T16 Me a 1.387
2083-02-25T15 Lu +d +27.52
2083-03-01T15 Sa a 10.70
2083-03-01T17 Sa v +341.94
2083-03-01T20 Sa c +341.96
2083-03-01T22 Lu xd +137.60
2083-03-02T23 Me o +343.04
2083-03-03T19 Lu o +163.87
2083-03-04T18
** 
S +157.07
2083-03-06T13 Ve xa +310.74
2083-03-06T13 Lu v +203.96
2083-03-06T14 Lu p 0.002440
2083-03-10T14 Me v +357.75
2083-03-10T16 Lu d −27.47
2083-03-14T17 Lu xa +317.37
2083-03-15T23 Me xd +8.08
2083-03-17T22 Lu c +206.17
2083-03-19T08
** 
B +104.18
2083-03-19T09 Ma v +60.19
2083-03-22T13 Lu a 0.002710
2083-03-23T00 Lu V +59.70
2083-03-25T00 Lu +d +27.36
2083-03-28T08 Me e +18.65
2083-03-29T06 Lu xd +136.39
2083-04-02T06 Lu o +193.24
2083-04-02T19
** 
S +150.54
2083-04-03T15 Lu v +214.13
2083-04-03T16 Lu p 0.002406
2083-04-05T18 Me Rg +31.20
2083-04-05T19 Me +d +14.92
2083-04-06T22 Lu d −27.27
2083-04-10T19 Lu xa +315.52
2083-04-15T21 Me c +26.60
2083-04-16T14 Lu c +27.31
2083-04-16T14
** 
B +101.03
2083-04-16T16 Ne Pg +127.07
2083-04-16T16 Me V +26.00
2083-04-17T13
** 
b +65.18
2083-04-18T09 Ne +d +18.38
2083-04-19T01 Lu a 0.002716
2083-04-19T03 Me p 0.5728
2083-04-19T18 Lu V +64.98
2083-04-21T06 Lu +d +27.14
2083-04-23T05 Me xa +21.79
2083-04-25T10 Lu xd +133.85
2083-04-29T10 Me Pg +20.23
2083-04-30T23
** 
S +149.73
2083-05-01T14 Lu o +221.98
2083-05-01T23 Lu v +227.73
2083-05-02T01 Lu p 0.002387
2083-05-04T04 Me d +5.98
2083-05-04T07 Lu d −27.07
2083-05-05T14 Ma +d +24.68
2083-05-06T15 Ju v +47.57
2083-05-07T16 Ju c +47.81
2083-05-07T20 Lu xa +312.68
2083-05-09T21 Ju a 5.996
2083-05-13T16 Me e −25.95
2083-05-14T17
** 
B +103.00
2083-05-16T05 Lu a 0.002718
2083-05-16T06 Lu c +56.15
2083-05-16T13 Lu V +59.86
2083-05-18T11 Lu +d +26.99
2083-05-19T09 Ur +d −16.09
2083-05-21T19 Ur Rg +317.96
2083-05-22T11 Lu xd +130.87
2083-05-29T17
** 
S +153.49
2083-05-30T08 Lu v +241.95
2083-05-30T11 Lu p 0.002388
2083-05-30T21 Lu o +250.18
2083-05-31T17 Lu d −26.97
2083-06-03T23 Lu xa +309.96
2083-06-11T22 Me xd +74.23
2083-06-12T04 Lu V +52.53
2083-06-12T10 Lu a 0.002716
2083-06-12T11
** 
B +109.80
2083-06-14T16 Lu +d +26.95
2083-06-14T21 Lu c +84.59
2083-06-17T12 Me v +86.38
2083-06-17T23 Me o +87.41
2083-06-18T13 Lu xd +129.03
2083-06-18T15 Me a 1.324
2083-06-21T23 Me +d +24.78
2083-06-25T18 Sa +d −5.17
2083-06-27T16 Lu v +255.34
2083-06-27T17 Ve xd +88.77
2083-06-27T18 Lu p 0.002407
2083-06-28T03 Lu d −26.97
2083-06-28T05
** 
S +169.48
2083-06-29T04 Lu o +278.15
2083-06-29T19 Ma V +125.00
2083-07-01T07 Lu xa +308.70
2083-07-01T19 Sa Rg +351.62
2083-07-02T04 Ve +d +23.54
2083-07-09T19 Lu V +56.11
2083-07-09T23 Lu a 0.002710
2083-07-11T19
** 
B +128.93
2083-07-11T22 Lu +d +26.99
2083-07-14T11 Lu c +112.80
2083-07-15T18 Lu xd +128.50
2083-07-20T04 Me xa +144.46
2083-07-24T08 Ve a 1.734
2083-07-25T11 Lu d −27.01
2083-07-25T16 Lu v +264.57
2083-07-25T18 Lu p 0.002438
2083-07-25T22 Me e +27.03
2083-07-27T00 Ve o +124.76
2083-07-27T09
** 
S +196.45
2083-07-28T13 Lu o +306.21
2083-07-28T17 Lu xa +308.53
2083-07-31T19 Ne a 31.06
2083-08-01T02 Ne c +129.60
2083-08-01T10 Ne v +129.61
2083-08-06T16 Lu a 0.002704
2083-08-06T16 Lu V +63.08
2083-08-06T22 Ur p 18.89
2083-08-07T18 Ur o +315.97
2083-08-07T22 Ur V +315.97
2083-08-08T06 Lu +d +27.02
2083-08-08T23 Me Rg +158.09
2083-08-10T17
** 
B +145.96
2083-08-12T01 Lu xd +128.56
2083-08-12T12 Me d +4.64
2083-08-13T00 Lu c +141.02
2083-08-19T16 Me p 0.6118
2083-08-21T05 Lu v +254.27
2083-08-21T13 Lu p 0.002468
2083-08-21T18 Lu d −26.98
2083-08-22T00 Me V +151.18
2083-08-22T20 Me c +150.45
2083-08-24T21
** 
S +213.59
2083-08-25T01 Lu xa +308.47
2083-08-26T23 Lu o +334.39
2083-09-01T13 Me Pg +145.19
2083-09-03T10 Lu a 0.002702
2083-09-03T16 Lu V +71.00
2083-09-04T14 Lu +d +26.93
2083-09-06T20 Me +d +12.19
2083-09-07T19 Ma a 2.666
2083-09-07T22 Me xd +148.04
2083-09-07T23
** 
B +157.45
2083-09-08T09 Lu xd +128.07
2083-09-08T15 Me e −17.99
2083-09-10T04 Sa o +348.21
2083-09-10T07 Sa V +348.20
2083-09-10T08 Sa p 8.648
2083-09-11T12 Lu c +169.49
2083-09-14T14 Ve v +186.09
2083-09-15T06 Lu v +222.83
2083-09-15T16 Lu p 0.002461
2083-09-17T23 Lu d −26.84
2083-09-18T02 Ma c +175.91
2083-09-21T06 Lu xa +307.44
2083-09-23T21
** 
S +251.47
2083-09-25T00 Me v +174.67
2083-09-25T11 Lu o +11.53
2083-09-26T09 Ju +d +21.17
2083-09-29T02 Ju Rg +71.16
2083-10-01T05 Lu a 0.002706
2083-10-01T17 Lu V +79.31
2083-10-01T22 Lu +d +26.72
2083-10-05T00 Me o +192.71
2083-10-05T14 Lu xd +126.17
2083-10-10T16
** 
B +176.69
2083-10-10T22 Lu c +198.27
2083-10-12T06 Me a 1.422
2083-10-12T20 Lu v +226.48
2083-10-13T02 Lu p 0.002426
2083-10-15T05 Lu d −26.61
2083-10-16T03 Me xa +211.47
2083-10-16T18
** 
s +180.12
2083-10-17T06 Ve xa +226.56
2083-10-18T07 Lu xa +304.90
2083-10-21T02 Ur d −17.28
2083-10-23T03 Ur Pg +314.02
2083-10-25T02 Lu o +32.35
2083-10-27T04
** 
S +271.48
2083-10-28T22 Lu a 0.002712
2083-10-29T05 Lu +d +26.50
2083-10-29T16 Lu V +86.90
2083-11-01T16 Lu xd +123.12
2083-11-09T08 Lu c +227.60
2083-11-10T02 Lu v +239.21
2083-11-10T07 Lu p 0.002396
2083-11-11T13 Lu d −26.43
2083-11-12T15 Ne d +17.09
2083-11-12T19
** 
B +166.83
2083-11-13T11 Ne Rg +132.09
2083-11-13T17 Sa d −7.93
2083-11-14T08 Lu xa +301.89
2083-11-17T12 Sa Pg +344.88
2083-11-20T02 Me e +22.18
2083-11-21T13 Me d −25.69
2083-11-23T20 Lu o +62.23
2083-11-24T02 Ve d −24.95
2083-11-25T08 Lu a 0.002716
2083-11-25T10 Lu +d +26.37
2083-11-26T04 Ju p 4.049
2083-11-26T04 Lu V +89.99
2083-11-27T11 Ju V +66.10
2083-11-27T14
** 
S +227.70
2083-11-27T15 Ju o +66.08
2083-11-28T18 Lu xd +120.50
2083-11-29T14 Me Rg +266.27
2083-12-04T21 Me xd +263.80
2083-12-08T03
** 
b +145.66
2083-12-08T15 Lu v +255.38
2083-12-08T18 Lu c +257.41
2083-12-08T19 Lu p 0.002384
2083-12-09T00 Lu d −26.35
2083-12-09T10 Me p 0.6783
2083-12-09T12 Me V +258.12
2083-12-09T12 Me c +258.11
2083-12-11T07
** 
B +154.95
2083-12-11T14 Lu xa +299.85
2083-12-14T09
** 
s +146.11
2083-12-18T21 Me +d −19.07
2083-12-19T09 Me Pg +249.99
2083-12-22T08 Lu a 0.002716
2083-12-22T14 Lu V +80.03
2083-12-22T16 Lu +d +26.36
2083-12-23T15 Lu o +92.52
2083-12-25T21 Lu xd +119.32
2083-12-26T05
** 
S +216.58
2083-12-29T00 Me e −22.20[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2083.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19