AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2084

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2084


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2084] [Q 2084]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2084-01-05T10 Lu d −26.39
2084-01-06T05 Lu v +272.52
2084-01-06T08 Lu p 0.002395
2084-01-07T05 Lu c +287.39
2084-01-08T00 Lu xa +299.20
2084-01-10T02
** 
B +142.35
2084-01-12T03 Me xa +273.63
2084-01-12T18 Ma xa +253.80
2084-01-16T18 Me d −23.59
2084-01-18T14 Lu V +76.91
2084-01-18T17 Lu a 0.002713
2084-01-18T22 Lu +d +26.40
2084-01-18T23 Ju d +19.65
2084-01-22T04 Lu xd +119.26
2084-01-22T11 Lu o +122.85
2084-01-24T12
** 
S +187.67
2084-01-24T21 Ju Pg +61.12
2084-01-30T04 Ne o +130.70
2084-01-30T11 Ne V +130.69
2084-01-30T11 Ne p 29.06
2084-02-01T20 Lu d −26.38
2084-02-03T15 Lu p 0.002424
2084-02-03T17 Lu v +288.16
2084-02-04T11 Lu xa +299.22
2084-02-05T13 Me a 1.408
2084-02-05T16 Lu c +317.28
2084-02-06T04 Ur v +317.96
2084-02-06T07 Ur c +317.97
2084-02-07T05 Ur a 20.91
2084-02-07T09 Ve xd +3.62
2084-02-08T05
** 
B +125.17
2084-02-08T09 Ma d −23.74
2084-02-12T23 Me o +324.45
2084-02-15T05 Lu +d +26.35
2084-02-15T10 Lu V +82.99
2084-02-15T10 Lu a 0.002706
2084-02-18T11 Lu xd +119.11
2084-02-21T04 Lu o +153.03
2084-02-22T23
** 
S +169.38
2084-02-23T00 Me v +342.89
2084-02-29T02 Lu d −26.27
2084-03-01T20 Me xd +357.19
2084-03-02T04 Lu p 0.002461
2084-03-02T12 Lu v +294.57
2084-03-02T18 Lu xa +298.48
2084-03-04T21 Ve e +46.35
2084-03-06T05 Lu c +347.13
2084-03-08T01
** 
B +115.56
2084-03-10T15 Me e +18.19
2084-03-13T01 Sa v +354.26
2084-03-13T06 Sa a 10.59
2084-03-13T10 Sa c +354.31
2084-03-13T13 Lu +d +26.17
2084-03-14T07 Lu a 0.002702
2084-03-14T10 Lu V +90.86
2084-03-16T16 Lu xd +117.51
2084-03-17T23 Me Rg +13.45
2084-03-19T08 Me +d +8.37
2084-03-21T18 Lu o +182.57
2084-03-22T17
** 
S +163.66
2084-03-26T04 Lu v +244.27
2084-03-27T03 Lu p 0.002470
2084-03-27T08 Lu d −26.04
2084-03-27T14 Me c +8.36
2084-03-28T11 Me V +7.63
2084-03-29T07
** 
b +88.07
2084-03-29T20 Lu xa +296.26
2084-03-31T00 Me p 0.5931
2084-04-03T11
** 
s +88.11
2084-04-04T17 Lu c +16.42
2084-04-04T20
** 
B +113.54
2084-04-09T02 Me xa +1.01
2084-04-09T21 Lu +d +25.92
2084-04-10T06 Me Pg +0.94
2084-04-11T02 Lu a 0.002703
2084-04-11T10 Lu V +98.51
2084-04-12T19 Lu xd +114.69
2084-04-15T12 Me d −0.46
2084-04-18T03 Ne Pg +129.29
2084-04-19T09
** 
S +160.84
2084-04-19T13 Ne +d +17.88
2084-04-20T05 Lu o +211.56
2084-04-22T11 Lu v +244.25
2084-04-22T19 Ve +d +26.71
2084-04-22T20 Ma v +326.25
2084-04-22T23 Lu p 0.002438
2084-04-23T14 Lu d −25.83
2084-04-24T06 Ve Rg +64.51
2084-04-24T10 Me e −27.14
2084-04-25T21 Lu xa +293.37
2084-05-03T06
** 
B +107.22
2084-05-04T07 Lu c +45.32
2084-05-07T04 Lu +d +25.74
2084-05-08T19 Lu a 0.002709
2084-05-09T06 Lu V +104.78
2084-05-09T20 Lu xd +111.96
2084-05-15T16 Ve c +56.27
2084-05-15T16 Ve V +56.26
2084-05-15T16 Ve p 0.2871
2084-05-17T16
** 
S +150.95
2084-05-19T14 Lu o +240.05
2084-05-20T17 Lu v +256.89
2084-05-20T22 Lu d −25.70
2084-05-21T00 Lu p 0.002407
2084-05-22T18
** 
b +69.61
2084-05-22T21 Ur +d −14.84
2084-05-23T00 Lu xa +291.15
2084-05-25T05 Ur Rg +321.98
2084-05-28T19 Me xd +64.31
2084-05-28T23 Ve xa +49.35
2084-05-30T19
** 
B +103.58
2084-06-01T03 Me a 1.322
2084-06-02T00 Me o +73.46
2084-06-02T00 Me v +73.55
2084-06-02T22 Lu c +73.81
2084-06-03T10 Lu +d +25.68
2084-06-05T07 Lu a 0.002715
2084-06-05T19 Lu V +107.77
2084-06-06T00 Lu xd +110.44
2084-06-06T02 Ve Pg +48.04
2084-06-10T11 Ju v +82.86
2084-06-11T15 Me +d +25.21
2084-06-12T23 Ju c +83.44
2084-06-15T04 Ju a 6.114
2084-06-15T12
** 
S +159.00
2084-06-16T09 Ve d +14.92
2084-06-17T08 Lu d −25.70
2084-06-17T22 Lu o +268.19
2084-06-18T05 Lu v +272.58
2084-06-18T08 Lu p 0.002389
2084-06-19T08 Lu xa +290.22
2084-06-28T03
** 
B +115.99
2084-06-30T16 Lu +d +25.70
2084-07-02T12 Lu a 0.002717
2084-07-02T13 Lu c +102.12
2084-07-02T16 Lu V +103.32
2084-07-03T05 Lu xd +110.13
2084-07-06T01 Me xa +131.55
2084-07-07T00 Me e +26.13
2084-07-07T20 Sa +d −0.47
2084-07-13T17
** 
S +171.20
2084-07-14T04 Sa Rg +4.16
2084-07-14T18 Lu d −25.70
2084-07-15T08 Ju +d +23.14
2084-07-16T18 Lu p 0.002390
2084-07-16T18 Lu v +289.55
2084-07-16T19 Lu xa +290.14
2084-07-17T05 Lu o +296.07
2084-07-18T08
** 
s +99.45
2084-07-21T00 Me Rg +139.70
2084-07-25T02 Ve e −45.63
2084-07-26T23 Me d +11.08
2084-07-27T06
** 
B +120.26
2084-07-27T22 Lu +d +25.70
2084-07-29T11 Lu V +98.03
2084-07-29T17 Lu a 0.002715
2084-07-30T12 Lu xd +110.18
2084-07-31T13 Me p 0.5912
2084-08-01T05 Lu c +130.40
2084-08-02T07 Ne a 31.07
2084-08-02T14 Ne v +131.82
2084-08-02T16 Ne c +131.82
2084-08-03T00 Me V +133.60
2084-08-03T20 Me c +132.97
2084-08-10T07 Ur p 18.93
2084-08-10T18
** 
S +167.83
2084-08-10T20 Ur V +320.02
2084-08-11T04 Lu d −25.66
2084-08-11T05 Ur o +320.00
2084-08-11T22
** 
b +92.59
2084-08-13T05 Lu xa +289.86
2084-08-13T22 Ve +d +20.77
2084-08-14T02 Lu p 0.002408
2084-08-14T02 Me Pg +128.14
2084-08-14T07 Lu v +305.84
2084-08-15T12 Lu o +324.14
2084-08-21T20 Me +d +16.53
2084-08-22T02 Me e −18.44
2084-08-23T13
** 
B +121.31
2084-08-24T05 Lu +d +25.59
2084-08-24T19 Me xd +135.01
2084-08-25T23 Lu V +100.73
2084-08-26T06 Lu a 0.002709
2084-08-26T17 Lu xd +109.48
2084-08-30T19 Lu c +158.85
2084-09-07T10 Lu d −25.48
2084-09-08T11 Me v +160.23
2084-09-08T18
** 
S +189.87
2084-09-09T11 Lu xa +288.43
2084-09-11T02 Lu p 0.002439
2084-09-11T13 Lu v +318.94
2084-09-13T21 Lu o +211.92
2084-09-15T23 Me o +174.49
2084-09-19T02 Ve xd +138.67
2084-09-20T12 Lu +d +25.37
2084-09-20T15
** 
B +148.33
2084-09-22T06 Sa o +0.73
2084-09-22T09 Sa p 8.536
2084-09-22T12 Sa V +0.71
2084-09-22T19 Lu V +106.72
2084-09-22T20 Lu xd +107.27
2084-09-22T23 Lu a 0.002703
2084-09-23T12 Me a 1.402
2084-09-29T09 Lu c +187.73
2084-10-02T00 Me xa +202.17
2084-10-04T02 Ma Rg +57.27
2084-10-04T15 Lu d −25.24
2084-10-06T12 Lu xa +285.70
2084-10-06T19
** 
S +247.06
2084-10-07T20 Lu p 0.002471
2084-10-08T19 Lu v +317.86
2084-10-13T08 Lu o +21.43
2084-10-17T05 Ma +d +17.88
2084-10-17T20 Lu +d +25.13
2084-10-18T07
** 
B +183.53
2084-10-19T22 Lu xd +104.22
2084-10-20T18 Lu V +114.00
2084-10-20T18 Lu a 0.002702
2084-10-24T12 Ur d −16.10
2084-10-26T12 Ur Pg +318.05
2084-10-27T23 Ju d +22.37
2084-10-28T21 Lu c +216.91
2084-10-31T21 Lu d −25.03
2084-11-01T03 Ju Rg +105.63
2084-11-01T07 Lu v +265.03
2084-11-01T12 Ma p 0.4699
2084-11-01T13 Me e +23.49
2084-11-01T14
** 
S +286.93
2084-11-01T21 Lu p 0.002460
2084-11-02T13 Lu xa +282.89
2084-11-06T23 Ma V +49.79
2084-11-08T10 Me d −24.50
2084-11-09T18 Ma o +48.80
2084-11-11T22 Lu o +51.00
2084-11-12T00
** 
B +213.40
2084-11-12T06 Ma xd +47.91
2084-11-12T07 Me Rg +250.47
2084-11-13T22 Ne d +16.52
2084-11-14T04 Lu +d +24.97
2084-11-14T23 Ne Rg +134.31
2084-11-16T01 Lu xd +101.91
2084-11-17T14 Lu a 0.002706
2084-11-17T17 Lu V +121.60
2084-11-20T18 Me xd +244.72
2084-11-22T07 Me p 0.6776
2084-11-22T16 Me V +242.16
2084-11-22T19 Me c +241.96
2084-11-24T13 Sa d −3.26
2084-11-25T02
** 
S +251.99
2084-11-26T20
** 
s +287.57
2084-11-27T09 Lu c +246.64
2084-11-28T05 Lu d −24.95
2084-11-29T02 Sa Pg +357.38
2084-11-29T05 Lu v +273.16
2084-11-29T10 Lu p 0.002424
2084-11-29T18 Lu xa +281.33
2084-12-02T05 Me Pg +234.29
2084-12-02T22 Me +d −16.28
2084-12-04T16 Ma d +16.54
2084-12-06T22
** 
B +213.54
2084-12-10T16 Me e −20.81
2084-12-11T11 Lu +d +24.95
2084-12-11T15 Lu o +81.04
2084-12-12T19 Ma Pg +41.93
2084-12-13T07 Lu xd +101.05
2084-12-15T08 Lu a 0.002712
2084-12-15T12 Lu V +127.49
2084-12-18T21
** 
S +327.13
2084-12-25T16 Lu d −24.96
2084-12-26T21 Lu c +276.58
2084-12-27T04 Lu xa +281.06
2084-12-27T18 Lu v +289.67
2084-12-27T18 Lu p 0.002395
2084-12-29T00 Me xa +263.70
2084-12-29T14 Ju p 4.186
2084-12-30T08 Ne xd +133.76
2084-12-30T09 Ju V +100.62
2084-12-30T19 Ju o +100.56[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2084.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19