AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2090

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2090


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2090] [Q 2090]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2090-01-04T10 Lu a 0.002712
2090-01-05T02 Lu V +338.01
2090-01-07T05 Lu xd +2.98
2090-01-07T18 Me e −23.06
2090-01-13T19 Lu +d +18.38
2090-01-15T11 Ma a 2.376
2090-01-15T15 Lu o +116.41
2090-01-15T17
** 
S +195.51
2090-01-16T10 Lu v +129.06
2090-01-16T17 Lu p 0.002398
2090-01-19T08 Me xa +279.61
2090-01-20T00 Lu xa +181.90
2090-01-21T04 Me d −23.11
2090-01-21T16 Sa d +19.21
2090-01-26T16 Lu d −18.34
2090-01-30T02 Lu c +311.18
2090-01-31T01
** 
B +134.68
2090-01-31T21 Lu a 0.002717
2090-02-01T15 Lu V +341.32
2090-02-03T05 Sa Pg +64.38
2090-02-03T07 Lu xd +0.69
2090-02-07T18 Ma c +319.96
2090-02-10T06 Lu +d +18.24
2090-02-11T13 Ne V +143.98
2090-02-11T17 Ne o +143.97
2090-02-12T05 Ne p 29.12
2090-02-14T01 Lu v +145.98
2090-02-14T01 Lu o +146.34
2090-02-14T05 Lu p 0.002384
2090-02-14T13
** 
S +185.14
2090-02-15T15 Me a 1.396
2090-02-16T07 Lu xa +180.16
2090-02-21T22 Ma v +331.16
2090-02-22T22 Lu d −18.19
2090-02-22T23 Me o +335.09
2090-02-26T18
** 
b +108.71
2090-02-27T22 Lu a 0.002718
2090-02-28T04 Lu V +332.96
2090-02-28T21 Lu c +341.27
2090-03-01T08 Ur v +341.88
2090-03-01T11 Ur c +341.89
2090-03-02T04
** 
B +128.01
2090-03-02T11 Lu xd +359.95
2090-03-02T11 Ur a 21.07
2090-03-03T17 Me v +351.56
2090-03-09T15 Lu +d +18.13
2090-03-10T01 Me xd +3.60
2090-03-14T16 Lu v +163.50
2090-03-14T17 Lu p 0.002392
2090-03-15T11 Lu o +175.92
2090-03-15T18 Lu xa +179.91
2090-03-16T10
** 
S +179.96
2090-03-20T21 Me e +18.40
2090-03-22T05 Lu d −18.12
2090-03-27T04 Lu V +329.57
2090-03-27T07 Lu a 0.002714
2090-03-28T19 Me Rg +23.66
2090-03-29T11 Me +d +12.26
2090-03-29T17 Lu xd +0.02
2090-03-30T15 Lu c +10.90
2090-03-31T13
** 
B +126.77
2090-04-02T06 Ju d −22.29
2090-04-03T09 Ve xd +40.41
2090-04-04T14 Ju Rg +259.83
2090-04-05T21 Lu +d +18.15
2090-04-07T16 Me c +18.86
2090-04-08T13 Me V +18.18
2090-04-11T02 Me p 0.5810
2090-04-12T00 Lu p 0.002418
2090-04-12T03 Lu v +179.20
2090-04-12T04 Lu xa +179.89
2090-04-13T21 Lu o +204.89
2090-04-14T04
** 
S +181.62
2090-04-17T07 Me xa +12.71
2090-04-18T14 Lu d −18.20
2090-04-21T07 Me Pg +12.02
2090-04-23T21 Lu V +334.50
2090-04-23T23 Lu a 0.002707
2090-04-26T00 Lu xd +359.59
2090-04-26T07 Me d +3.30
2090-04-28T19
** 
B +131.19
2090-04-29T07 Lu c +39.94
2090-05-02T01 Ne +d +14.33
2090-05-02T03 Ne Pg +142.56
2090-05-03T03 Lu +d +18.28
2090-05-05T14 Me e −26.52
2090-05-09T11 Lu xa +178.89
2090-05-09T17 Lu p 0.002453
2090-05-10T02 Lu v +188.22
2090-05-13T00
** 
S +187.47
2090-05-13T07 Lu o +233.55
2090-05-16T00 Lu d −18.33
2090-05-17T06 Ve +d +25.27
2090-05-21T17 Lu a 0.002702
2090-05-21T18 Lu V +341.30
2090-05-23T04 Lu xd +357.86
2090-05-28T14
** 
B +133.26
2090-05-28T19 Lu c +68.48
2090-05-30T10 Lu +d +18.40
2090-06-03T12 Lu v +147.89
2090-06-03T18 Sa v +74.71
2090-06-04T09 Lu p 0.002472
2090-06-04T09 Sa c +74.79
2090-06-04T13 Sa a 10.05
2090-06-04T13 Ju o +254.96
2090-06-04T14 Ju V +254.95
2090-06-05T13 Lu xa +176.59
2090-06-06T01 Me xd +70.10
2090-06-06T01 Ju p 4.307
2090-06-10T23 Me o +80.89
2090-06-11T01 Me v +81.03
2090-06-11T07 Me a 1.322
2090-06-11T17 Lu o +261.82
2090-06-11T23
** 
S +189.40
2090-06-12T10 Lu d −18.43
2090-06-17T08 Ur +d −6.28
2090-06-17T15 Me +d +24.97
2090-06-18T12 Lu a 0.002702
2090-06-18T16 Lu V +348.17
2090-06-19T06 Ur Rg +345.89
2090-06-19T06 Lu xd +355.00
2090-06-26T20 Lu +d +18.43
2090-06-27T05 Lu c +96.62
2090-06-27T13
** 
B +136.72
2090-06-29T22 Lu v +135.79
2090-06-30T12 Lu p 0.002448
2090-07-02T13 Lu xa +173.69
2090-07-05T03 Ma xd +71.92
2090-07-09T19 Lu d −18.42
2090-07-11T05 Lu o +289.89
2090-07-12T02
** 
S +197.02
2090-07-14T06 Me xa +139.24
2090-07-16T05 Lu a 0.002707
2090-07-16T09 Lu xd +352.46
2090-07-16T13 Lu V +354.39
2090-07-18T00 Me e +26.71
2090-07-18T20
** 
s +130.39
2090-07-23T23 Ve xa +167.72
2090-07-24T07 Lu +d +18.36
2090-07-26T07 Ve e +45.64
2090-07-26T13 Lu c +124.55
2090-07-26T23
** 
B +141.22
2090-07-28T00 Lu v +145.98
2090-07-28T07 Lu p 0.002416
2090-07-29T01 Ju +d −21.40
2090-07-29T17 Lu xa +171.77
2090-08-01T02 Me Rg +150.47
2090-08-04T04 Ma +d +23.77
2090-08-05T11 Me d +7.43
2090-08-05T15 Ju Pg +249.98
2090-08-06T01 Lu d −18.31
2090-08-09T17
** 
S +200.38
2090-08-09T18 Lu o +318.20
2090-08-11T16 Me p 0.6030
2090-08-12T13 Lu xd +351.11
2090-08-12T20 Lu a 0.002713
2090-08-13T04 Lu V +358.38
2090-08-14T02 Me V +143.89
2090-08-14T13
** 
b +128.98
2090-08-14T23 Me c +143.18
2090-08-16T09 Ne a 31.12
2090-08-16T23 Ne c +145.09
2090-08-17T08 Ne v +145.11
2090-08-20T17 Lu +d +18.25
2090-08-23T23
** 
B +141.95
2090-08-24T15
** 
s +129.24
2090-08-24T21 Lu c +152.69
2090-08-24T21 Me Pg +138.11
2090-08-25T10 Lu v +161.31
2090-08-25T13 Lu p 0.002393
2090-08-26T02 Lu xa +170.99
2090-08-31T02 Me +d +14.13
2090-09-01T08 Me e −18.15
2090-09-02T00 Me xd +142.46
2090-09-02T08 Lu d −18.22
2090-09-04T12 Ur p 19.08
2090-09-05T05 Ur V +343.92
2090-09-05T11 Ur o +343.91
2090-09-06T20
** 
S +201.29
2090-09-08T10 Lu o +346.84
2090-09-08T19 Lu xd +350.99
2090-09-09T02 Lu a 0.002716
2090-09-09T04 Lu V +355.69
2090-09-13T03 Ve Rg +199.85
2090-09-16T07 Sa +d +21.87
2090-09-17T02 Lu +d +18.22
2090-09-18T02 Me v +168.61
2090-09-19T07 Ve d −14.79
2090-09-21T20
** 
B +141.64
2090-09-22T13 Lu xa +170.95
2090-09-22T23 Lu p 0.002388
2090-09-23T01 Lu v +178.67
2090-09-23T05 Lu c +181.16
2090-09-27T00 Me o +185.07
2090-09-28T14
** 
b +123.97
2090-09-29T14 Lu d −18.23
2090-10-04T05 Ve c +192.00
2090-10-04T10 Me a 1.414
2090-10-04T11 Ve V +191.84
2090-10-05T03 Ve p 0.2783
2090-10-05T19 Lu V +348.34
2090-10-06T00
** 
S +202.25
2090-10-06T01 Lu xd +351.01
2090-10-06T05 Lu a 0.002714
2090-10-06T14 Sa Rg +85.43
2090-10-08T03 Lu o +15.88
2090-10-10T06 Me xa +207.61
2090-10-14T08 Lu +d +18.30
2090-10-19T22 Lu xa +170.52
2090-10-20T00
** 
B +146.94
2090-10-21T09 Lu p 0.002402
2090-10-21T15 Lu v +196.11
2090-10-22T14 Lu c +210.20
2090-10-25T07 Ve Pg +183.97
2090-10-26T23 Lu d −18.37
2090-11-02T05 Lu V +349.77
2090-11-02T05 Lu xd +349.96
2090-11-02T15 Lu a 0.002710
2090-11-03T19
** 
S +219.84
2090-11-06T19 Ve +d −3.85
2090-11-06T21 Lu o +45.50
2090-11-10T14 Lu +d +18.47
2090-11-12T08 Me e +22.73
2090-11-14T02 Ve xd +190.71
2090-11-16T03 Lu xa +168.62
2090-11-16T11 Me d −25.36
2090-11-17T19
** 
B +158.76
2090-11-18T07 Ur d −7.79
2090-11-18T14 Lu p 0.002434
2090-11-19T01 Lu v +210.53
2090-11-20T04 Ur Pg +341.98
2090-11-20T22
** 
s +145.63
2090-11-21T00 Lu c +239.71
2090-11-22T09 Me Rg +259.65
2090-11-23T10 Lu d −18.54
2090-11-26T16 Ne d +12.69
2090-11-28T14 Ne Rg +147.56
2090-11-28T23 Me xd +255.91
2090-11-29T08 Lu xd +347.36
2090-11-30T02 Lu V +356.21
2090-11-30T09 Lu a 0.002704
2090-12-02T02
** 
S +224.78
2090-12-02T06 Me p 0.6784
2090-12-02T11 Me V +251.42
2090-12-02T12 Me c +251.34
2090-12-06T13 Lu o +75.43
2090-12-07T22 Lu +d +18.60
2090-12-11T13
** 
b +136.66
2090-12-12T04 Me Pg +243.40
2090-12-12T07 Me +d −18.07
2090-12-12T20 Sa p 8.040
2090-12-12T23 Sa o +81.92
2090-12-13T04 Lu xa +165.66
2090-12-13T04 Sa V +81.90
2090-12-14T17 Ve e −46.82
2090-12-15T17 Lu p 0.002469
2090-12-16T00
** 
B +154.49
2090-12-16T16 Lu v +214.95
2090-12-20T00 Ju a 6.239
2090-12-20T13 Lu c +269.62
2090-12-20T21 Lu d −18.63
2090-12-21T04 Ju d −23.23
2090-12-21T07 Me e −21.59
2090-12-21T22 Ju c +271.06
2090-12-22T23 Ju v +271.30
2090-12-26T10 Lu xd +344.20
2090-12-28T02 Lu V +4.28
2090-12-28T05 Lu a 0.002702
2090-12-31T20
** 
S +233.94[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2090.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19