AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2091

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2091


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2091] [Q 2091]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2091-01-04T07 Lu +d +18.62
2091-01-05T03 Lu o +105.60
2091-01-06T05 Me xa +269.45
2091-01-09T00 Lu v +159.85
2091-01-09T05 Lu xa +162.97
2091-01-09T11 Lu p 0.002465
2091-01-12T21 Me d −23.88
2091-01-14T14
** 
B +167.88
2091-01-17T06 Lu d −18.58
2091-01-19T04 Lu c +299.88
2091-01-20T03 Ma d +4.85
2091-01-22T14 Lu xd +342.20
2091-01-24T18 Sa d +21.59
2091-01-25T02 Lu a 0.002706
2091-01-25T03 Lu V +12.28
2091-01-25T13 Ma Rg +175.91
2091-01-28T14 Me a 1.417
2091-01-31T18 Lu +d +18.52
2091-02-01T01
** 
S +276.38
2091-02-03T16 Lu o +135.65
2091-02-04T23 Me o +316.76
2091-02-05T11 Ve d −21.64
2091-02-05T11 Lu xa +161.80
2091-02-05T18 Lu v +165.71
2091-02-05T21 Lu p 0.002427
2091-02-13T13 Lu d −18.49
2091-02-14T03 Ne o +146.18
2091-02-14T08 Ne V +146.17
2091-02-14T16 Ne p 29.13
2091-02-15T23 Me v +336.55
2091-02-16T02
** 
B +183.26
2091-02-17T11 Sa Pg +78.46
2091-02-17T21 Lu c +329.99
2091-02-18T21 Lu xd +341.73
2091-02-21T20 Lu a 0.002712
2091-02-21T22 Lu V +18.22
2091-02-24T22 Me xd +352.51
2091-02-28T04 Lu +d +18.47
2091-03-02T20
** 
s +191.84
2091-03-04T06 Me e +18.10
2091-03-04T22 Lu xa +161.78
2091-03-05T04 Lu o +165.29
2091-03-05T14 Ur v +345.85
2091-03-05T15
** 
S +290.60
2091-03-05T16 Ve xa +310.21
2091-03-05T16 Ur c +345.86
2091-03-06T04 Lu p 0.002397
2091-03-06T05 Lu v +181.29
2091-03-06T08 Ma o +166.51
2091-03-06T16 Ur a 21.08
2091-03-07T03 Ma V +166.19
2091-03-08T09 Ma p 0.6727
2091-03-11T08 Me Rg +6.21
2091-03-12T18 Lu d −18.47
2091-03-13T02 Me +d +5.46
2091-03-18T03 Lu xd +341.82
2091-03-19T15 Lu c +303.51
2091-03-20T18 Me c +0.91
2091-03-20T20
** 
B +172.61
2091-03-21T01 Lu V +16.58
2091-03-21T05 Lu a 0.002717
2091-03-21T15 Me V +0.12
2091-03-24T02 Me p 0.6023
2091-03-27T12 Lu +d +18.53
2091-04-01T09 Lu xa +161.50
2091-04-03T08 Me Pg +353.08
2091-04-03T09
** 
S +248.46
2091-04-03T13 Lu o +194.51
2091-04-03T15 Lu p 0.002385
2091-04-03T19 Lu v +198.33
2091-04-04T04 Me xa +353.12
2091-04-08T07 Ma +d +11.75
2091-04-08T18 Me d −3.16
2091-04-09T01 Lu d −18.58
2091-04-14T07 Lu xd +341.16
2091-04-16T13 Lu V +7.60
2091-04-16T16 Ma Pg +156.52
2091-04-17T07 Lu a 0.002718
2091-04-17T11 Me e −27.47
2091-04-18T09 Lu c +29.12
2091-04-18T22
** 
B +160.87
2091-04-22T19 Ve v +8.86
2091-04-23T19 Lu +d +18.70
2091-04-27T02 Ju xa +292.14
2091-04-28T12 Ve V +15.83
2091-04-28T16 Lu xa +160.05
2091-05-02T02 Lu p 0.002393
2091-05-02T07 Lu v +214.07
2091-05-02T18
** 
S +222.00
2091-05-02T21 Lu o +223.32
2091-05-04T09 Ne +d +13.66
2091-05-04T16 Ne Pg +144.76
2091-05-04T23 Ju +d −21.59
2091-05-06T11 Lu d −18.78
2091-05-09T01 Ju Rg +292.37
2091-05-11T10 Lu xd +339.02
2091-05-13T23 Lu V +9.24
2091-05-14T16 Lu a 0.002714
2091-05-18T01 Lu c +57.89
2091-05-18T20
** 
B +149.00
2091-05-21T02 Lu +d +18.88
2091-05-23T22 Me xd +60.23
2091-05-25T18 Lu xa +157.39
2091-05-25T19 Me a 1.322
2091-05-27T00 Me o +66.94
2091-05-27T13 Me v +68.12
2091-05-30T07 Lu p 0.002419
2091-05-30T14 Lu v +227.19
2091-06-01T05 Lu o +251.54
2091-06-01T23
** 
S +207.79
2091-06-02T22 Lu d −18.93
2091-06-07T11 Lu xd +336.05
2091-06-08T10 Me +d +25.37
2091-06-10T18 Lu V +15.40
2091-06-11T07 Lu a 0.002707
2091-06-16T14 Lu c +86.29
2091-06-17T09 Lu +d +18.97
2091-06-17T22
** 
B +146.22
2091-06-19T02 Sa v +88.92
2091-06-19T11 Sa c +88.96
2091-06-19T15 Sa a 10.03
2091-06-21T16 Ur +d −4.73
2091-06-21T19 Lu xa +154.59
2091-06-23T13 Ur Rg +349.86
2091-06-26T19 Ve xd +88.32
2091-06-26T23 Lu p 0.002452
2091-06-27T09 Lu v +233.83
2091-06-29T23 Me e +25.59
2091-06-30T08 Lu d −18.97
2091-06-30T13 Lu o +279.62
2091-07-01T03 Me xa +125.68
2091-07-01T15 Ve +d +23.55
2091-07-01T23
** 
S +208.15
2091-07-04T16 Lu xd +333.70
2091-07-05T07 Sa +d +22.48
2091-07-08T17 Lu V +22.89
2091-07-08T20 Ju o +287.47
2091-07-09T01 Lu a 0.002702
2091-07-09T07 Ju V +287.41
2091-07-10T01 Ju p 4.166
2091-07-13T23 Me Rg +131.73
2091-07-14T17 Lu +d +18.95
2091-07-16T02 Lu c +114.36
2091-07-17T07
** 
B +146.31
2091-07-18T22 Lu xa +153.00
2091-07-21T12 Me d +13.48
2091-07-22T04 Ve a 1.734
2091-07-22T13 Ma xa +191.97
2091-07-22T16 Lu p 0.002471
2091-07-23T08 Lu v +215.24
2091-07-23T17
** 
b +139.04
2091-07-24T11 Me p 0.5825
2091-07-25T00 Ve o +122.97
2091-07-26T21 Me V +125.99
2091-07-27T16 Me c +125.43
2091-07-27T17 Lu d −18.93
2091-07-30T00 Lu o +307.67
2091-07-30T18
** 
S +209.89
2091-07-31T22 Lu xd +332.67
2091-08-05T17 Lu V +30.62
2091-08-05T19 Lu a 0.002703
2091-08-07T03 Me Pg +120.76
2091-08-08T19
** 
s +140.50
2091-08-11T03 Lu +d +18.89
2091-08-14T12 Lu c +142.48
2091-08-14T20
** 
B +149.60
2091-08-15T05 Lu xa +152.65
2091-08-15T16 Me e −18.74
2091-08-16T11 Me +d +18.02
2091-08-17T18 Lu p 0.002448
2091-08-17T20 Lu v +190.31
2091-08-18T20 Ne a 31.13
2091-08-19T04 Ne v +147.28
2091-08-19T11 Ne c +147.29
2091-08-19T21 Me xd +129.86
2091-08-24T00 Lu d −18.87
2091-08-28T06 Lu xd +332.67
2091-08-28T12 Lu o +336.01
2091-08-29T07
** 
S +211.50
2091-09-02T13 Lu a 0.002708
2091-09-02T15 Lu V +38.04
2091-09-02T17 Me v +154.44
2091-09-07T12 Lu +d +18.89
2091-09-07T19 Ju Pg +282.53
2091-09-08T21 Ur p 19.09
2091-09-09T19 Ur o +347.88
2091-09-09T22 Ur V +347.87
2091-09-10T00 Me o +168.47
2091-09-11T15 Lu xa +152.70
2091-09-11T16 Ju d −23.12
2091-09-12T21 Lu c +170.88
2091-09-14T05
** 
B +146.62
2091-09-14T14 Lu p 0.002414
2091-09-14T16 Lu v +197.44
2091-09-14T19 Ve v +187.03
2091-09-16T15 Me a 1.393
2091-09-20T05 Lu d −18.92
2091-09-24T12 Lu xd +332.57
2091-09-27T03 Me xa +198.26
2091-09-27T04 Lu o +125.72
2091-09-29T06
** 
S +206.69
2091-09-30T04 Lu a 0.002715
2091-09-30T09 Lu V +43.33
2091-10-04T20 Lu +d +19.01
2091-10-09T00 Lu xa +151.86
2091-10-12T06 Lu c +199.73
2091-10-12T21 Lu p 0.002390
2091-10-13T00 Lu v +210.92
2091-10-14T07
** 
B +145.23
2091-10-16T08 Ve xa +226.08
2091-10-17T12 Lu d −19.10
2091-10-21T01 Sa Rg +99.59
2091-10-21T15 Lu xd +331.19
2091-10-21T17 Sa d +22.16
2091-10-25T18 Me e +24.05
2091-10-26T21 Lu o +34.23
2091-10-27T03 Lu V +37.38
2091-10-27T10 Lu a 0.002717
2091-10-29T19
** 
S +204.54
2091-11-01T03 Lu +d +19.23
2091-11-01T15
** 
b +119.43
2091-11-03T04 Me d −23.56
2091-11-05T05 Lu xa +149.61
2091-11-06T01 Me Rg +243.82
2091-11-10T09 Lu p 0.002386
2091-11-10T11 Lu v +226.12
2091-11-10T15 Lu c +228.99
2091-11-12T13
** 
B +145.25
2091-11-13T21 Lu d −19.32
2091-11-15T20 Me xd +236.48
2091-11-16T02 Me p 0.6763
2091-11-16T04 Ma d −24.56
2091-11-16T15 Me V +235.46
2091-11-16T19 Me c +235.20
2091-11-17T16 Lu xd +328.38
2091-11-22T12 Ur d −6.26
2091-11-22T16 Lu V +28.60
2091-11-23T12 Lu a 0.002716
2091-11-23T14 Ve d −24.97
2091-11-24T09 Ur Pg +345.94
2091-11-25T15 Lu o +64.11
2091-11-26T01 Me Pg +227.71
2091-11-27T02 Me +d −14.72
2091-11-27T19
** 
S +213.78
2091-11-28T10 Lu +d +19.42
2091-11-29T00 Ne d +11.98
2091-12-01T02 Ne Rg +149.76
2091-12-01T07
** 
s +129.05
2091-12-02T06 Lu xa +146.50
2091-12-04T02 Me e −20.28
2091-12-08T20 Lu p 0.002402
2091-12-08T21 Lu v +240.87
2091-12-10T01 Lu c +258.79
2091-12-11T09 Lu d −19.46
2091-12-12T08
** 
B +147.89
2091-12-14T19 Lu xd +325.32
2091-12-20T09 Lu V +33.80
2091-12-20T23 Lu a 0.002711
2091-12-24T02 Me xa +259.65
2091-12-25T10 Lu o +94.40
2091-12-25T17 Lu +d +19.49
2091-12-26T23 Sa p 8.031
2091-12-27T03 Sa o +96.09
2091-12-27T04 Sa V +96.09
2091-12-27T19
** 
S +200.96
2091-12-29T07 Lu xa +144.14[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2091.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19