AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2093

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2093


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2093] [Q 2093]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2093-01-02T16 Ve v +269.14
2093-01-06T20 Ve d −23.32
2093-01-07T18 Ve xa +275.52
2093-01-09T01 Sa p 8.051
2093-01-09T02 Sa V +110.26
2093-01-09T06 Sa o +110.24
2093-01-09T17 Lu V +83.66
2093-01-09T18 Lu a 0.002715
2093-01-11T05 Lu +d +20.84
2093-01-11T09 Ve V +280.10
2093-01-11T14
** 
S +273.68
2093-01-12T05 Lu o +113.31
2093-01-12T16 Me v +304.06
2093-01-13T04 Lu xa +124.92
2093-01-20T03 Ve v +291.06
2093-01-24T20 Lu d −20.82
2093-01-25T06 Lu v +287.13
2093-01-25T06 Lu p 0.002406
2093-01-26T10 Lu xd +304.89
2093-01-26T15 Lu c +307.90
2093-01-27T12
** 
B +174.97
2093-01-28T10
** 
s +169.93
2093-01-28T17 Me xd +328.42
2093-01-29T10 Me e +18.41
2093-02-05T00 Me Rg +332.80
2093-02-06T05 Lu V +86.28
2093-02-06T07 Lu a 0.002710
2093-02-07T12 Lu +d +20.83
2093-02-08T10 Me +d −8.17
2093-02-09T11 Lu xa +124.98
2093-02-11T00 Lu o +143.56
2093-02-11T15
** 
S +256.82
2093-02-13T22 Me c +326.49
2093-02-14T12 Me V +325.78
2093-02-16T04 Me p 0.6420
2093-02-17T19
** 
b +165.94
2093-02-17T23 Ne o +150.57
2093-02-18T07 Ne V +150.56
2093-02-18T13 Ne p 29.15
2093-02-21T05 Lu d −20.87
2093-02-22T08 Lu p 0.002441
2093-02-22T13 Lu v +300.46
2093-02-22T20 Lu xd +304.78
2093-02-25T03 Lu c +337.77
2093-02-25T05
** 
B +169.83
2093-02-26T14 Me Pg +317.55
2093-02-26T15 Ju v +339.55
2093-02-26T23 Ju c +339.62
2093-02-27T01 Ju a 5.986
2093-03-02T09 Ma d −9.10
2093-03-03T11 Ma Rg +210.51
2093-03-04T00 Ve o +344.80
2093-03-05T09 Me d −14.40
2093-03-06T03 Lu a 0.002704
2093-03-06T04 Lu V +93.47
2093-03-06T20 Lu +d +20.93
2093-03-07T09 Ve a 1.718
2093-03-07T22 Me xa +321.60
2093-03-08T18 Lu xa +124.17
2093-03-12T03 Me e −27.48
2093-03-12T16 Lu o +173.35
2093-03-12T21
** 
S +248.23
2093-03-13T00 Ur v +353.78
2093-03-13T02 Ur c +353.79
2093-03-13T07
** 
s +168.61
2093-03-14T01 Ur a 21.09
2093-03-17T06 Sa Pg +106.76
2093-03-20T11 Lu d −21.04
2093-03-20T19 Lu v +285.84
2093-03-20T21 Lu p 0.002472
2093-03-22T00 Lu xd +303.28
2093-03-24T20 Sa +d +22.31
2093-03-26T15 Lu c +7.23
2093-03-28T07
** 
B +161.06
2093-04-02T23 Lu a 0.002702
2093-04-03T04 Lu +d +21.16
2093-04-03T04 Lu V +101.20
2093-04-04T22 Lu xa +121.96
2093-04-10T14 Ma o +201.98
2093-04-11T04 Lu o +202.62
2093-04-12T09
** 
S +216.29
2093-04-12T15 Ma V +201.20
2093-04-14T09 Lu v +248.21
2093-04-15T01 Lu p 0.002458
2093-04-16T10 Ma p 0.6138
2093-04-16T16 Lu d −21.29
2093-04-18T01 Lu xd +300.53
2093-04-21T05 Me a 1.334
2093-04-23T23 Me o +34.76
2093-04-25T04 Lu c +36.24
2093-04-26T16 Me xd +40.49
2093-04-27T07 Me v +41.83
2093-04-28T08
** 
B +140.93
2093-04-30T12 Lu +d +21.41
2093-04-30T17 Lu a 0.002706
2093-04-30T21 Ve xd +56.61
2093-05-01T02 Lu V +108.31
2093-05-02T00 Lu xa +118.92
2093-05-02T19 Sa xd +108.67
2093-05-07T23 Ne +d +12.28
2093-05-08T15 Ne Pg +149.16
2093-05-10T14 Lu o +231.15
2093-05-12T07 Lu v +256.27
2093-05-12T11
** 
S +189.15
2093-05-12T16 Lu p 0.002423
2093-05-14T00 Lu d −21.50
2093-05-14T04 Ma +d −4.07
2093-05-15T03 Lu xd +297.81
2093-05-20T20 Me +d +25.53
2093-05-21T17 Ma Pg +192.08
2093-05-23T07 Me e +22.41
2093-05-24T18 Lu c +64.83
2093-05-27T05
** 
B +130.96
2093-05-27T20 Lu +d +21.58
2093-05-28T08 Lu a 0.002712
2093-05-28T20 Lu V +113.47
2093-05-29T02 Lu xa +116.69
2093-05-31T02 Ve +d +24.57
2093-06-03T21 Me xa +92.17
2093-06-04T16
** 
b +125.82
2093-06-05T06 Me Rg +92.25
2093-06-08T12 Ma xa +193.99
2093-06-08T22 Lu o +259.34
2093-06-09T16 Lu v +270.65
2093-06-09T21 Lu p 0.002397
2093-06-10T07
** 
S +185.59
2093-06-10T10 Lu d −21.61
2093-06-11T08 Lu xd +296.13
2093-06-16T11 Me p 0.5525
2093-06-17T09 Me V +87.86
2093-06-17T15 Me c +87.71
2093-06-23T09 Lu c +93.21
2093-06-23T17
** 
B +134.64
2093-06-24T03 Lu +d +21.63
2093-06-24T17 Lu a 0.002716
2093-06-25T02 Lu V +113.58
2093-06-25T07 Lu xa +115.79
2093-06-26T22 Me d +18.67
2093-06-29T07 Me Pg +83.52
2093-06-29T12 Ur +d −1.58
2093-07-01T05 Ur Rg +357.80
2093-07-07T20 Lu d −21.62
2093-07-08T04 Lu v +287.08
2093-07-08T05 Lu o +287.32
2093-07-08T06 Lu p 0.002387
2093-07-08T11
** 
S +197.62
2093-07-08T18 Lu xd +295.86
2093-07-11T01 Me e −20.88
2093-07-18T07 Ju +d +0.02
2093-07-18T16 Sa c +117.32
2093-07-18T22 Sa v +117.35
2093-07-18T22 Sa a 10.07
2093-07-21T09 Lu +d +21.62
2093-07-21T18 Lu V +106.87
2093-07-21T20 Ju Rg +3.23
2093-07-21T21 Lu a 0.002717
2093-07-22T13 Lu xa +115.89
2093-07-22T14
** 
B +143.97
2093-07-22T22 Me +d +22.36
2093-07-23T00 Lu c +121.43
2093-07-23T15 Me xd +106.95
2093-08-02T20 Me v +127.35
2093-08-04T07 Lu d −21.63
2093-08-05T05 Lu xd +295.83
2093-08-05T15 Lu p 0.002395
2093-08-05T18 Lu v +304.07
2093-08-06T12 Lu o +315.28
2093-08-07T00 Me o +135.99
2093-08-07T01
** 
S +213.51
2093-08-11T05 Me a 1.355
2093-08-17T15 Lu +d +21.65
2093-08-17T22 Lu V +105.44
2093-08-18T05 Lu a 0.002712
2093-08-18T19 Lu xa +115.66
2093-08-20T10 Ve xa +190.18
2093-08-21T15 Lu c +149.88
2093-08-21T23
** 
B +157.57
2093-08-22T21 Ne a 31.15
2093-08-23T11 Ne v +151.69
2093-08-23T13 Ne c +151.69
2093-08-30T21 Me xa +178.95
2093-08-31T15 Lu d −21.72
2093-09-01T13 Lu xd +295.10
2093-09-02T21 Lu p 0.002421
2093-09-03T05 Lu v +319.32
2093-09-04T20 Lu o +343.62
2093-09-06T15
** 
S +241.07
2093-09-13T21 Lu +d +21.80
2093-09-14T14 Lu V +109.80
2093-09-14T20 Lu a 0.002706
2093-09-14T23 Lu xa +114.22
2093-09-16T14 Ur p 19.09
2093-09-17T10 Ur o +355.81
2093-09-17T12 Ur V +355.81
2093-09-19T08 Ju p 3.959
2093-09-19T15 Me e +26.37
2093-09-19T19 Ju V +358.23
2093-09-19T21 Ju o +358.21
2093-09-20T06 Lu c +178.62
2093-09-22T19
** 
B +168.97
2093-09-27T21 Lu d −21.93
2093-09-28T17 Lu xd +292.93
2093-09-30T14 Lu p 0.002455
2093-10-01T05 Lu v +328.96
2093-10-02T14 Me d −15.51
2093-10-02T17 Me Rg +211.80
2093-10-04T06 Lu o +12.30
2093-10-06T21 Ve e +46.63
2093-10-07T06
** 
S +254.38
2093-10-11T05 Lu +d +22.05
2093-10-12T01 Lu xa +111.47
2093-10-12T12 Lu V +116.63
2093-10-12T14 Lu a 0.002702
2093-10-13T08 Me p 0.6620
2093-10-14T12 Me V +203.46
2093-10-14T23 Me c +202.90
2093-10-19T14 Me xd +198.03
2093-10-19T19 Lu c +207.66
2093-10-21T16
** 
B +177.58
2093-10-23T05 Ma d −24.97
2093-10-23T22 Me Pg +196.30
2093-10-25T03 Lu d −22.19
2093-10-25T14 Lu v +288.20
2093-10-25T17 Lu xd +289.97
2093-10-25T23 Lu p 0.002473
2093-10-26T03 Me +d −5.06
2093-10-27T04
** 
s +166.81
2093-10-30T13 Me e −18.47
2093-11-02T18 Lu o +41.66
2093-11-05T13
** 
S +272.20
2093-11-06T11 Ve d −28.01
2093-11-07T14 Lu +d +22.30
2093-11-08T03 Lu xa +108.55
2093-11-09T11 Lu a 0.002703
2093-11-09T11 Lu V +124.44
2093-11-13T04 Sa d +18.64
2093-11-14T08 Ju d −3.98
2093-11-17T04 Ju Pg +353.32
2093-11-17T15 Sa Rg +127.76
2093-11-18T07 Lu c +237.29
2093-11-18T09 Me v +227.25
2093-11-20T21 Lu v +273.97
2093-11-21T06 Lu p 0.002444
2093-11-21T10 Lu d −22.38
2093-11-21T19
** 
B +167.84
2093-11-21T19 Lu xd +287.67
2093-11-26T14 Ve Rg +274.10
2093-11-26T20 Me xa +240.72
2093-11-29T23 Ur d −3.13
2093-12-01T19 Ur Pg +353.88
2093-12-02T10 Lu o +71.52
2093-12-02T15 Ne d +10.53
2093-12-04T22 Lu +d +22.44
2093-12-04T22 Ne Rg +154.15
2093-12-05T08 Lu xa +106.91
2093-12-05T19
** 
S +235.82
2093-12-05T23 Me o +255.12
2093-12-06T06 Me a 1.451
2093-12-06T16 Me V +256.18
2093-12-07T06 Lu a 0.002709
2093-12-07T10 Lu V +131.60
2093-12-11T14 Ve xd +269.66
2093-12-16T22 Ve p 0.2643
2093-12-17T01 Ve V +266.44
2093-12-17T02 Ve c +266.42
2093-12-17T19 Lu c +267.18
2093-12-18T06 Me d −25.29
2093-12-18T15
** 
b +143.31
2093-12-18T20 Lu d −22.45
2093-12-19T03 Lu xd +286.72
2093-12-19T04 Lu v +287.31
2093-12-19T06 Lu p 0.002409
2093-12-20T13
** 
B +158.88
2093-12-24T17 Me v +284.72[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2093.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19