AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2094

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2094


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2094] [Q 2094]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2094-01-01T04 Lu o +101.76
2094-01-01T06 Lu +d +22.45
2094-01-01T14 Lu xa +106.71
2094-01-03T21 Lu a 0.002715
2094-01-03T23 Lu V +134.73
2094-01-04T07
** 
s +144.22
2094-01-04T12
** 
S +227.59
2094-01-06T11 Ve Pg +258.79
2094-01-07T03 Ma v +327.93
2094-01-12T23 Me e +18.96
2094-01-13T23 Ve +d −17.61
2094-01-15T07 Lu d −22.45
2094-01-15T14 Me xd +315.02
2094-01-15T14 Lu xd +286.74
2094-01-16T07 Lu c +297.16
2094-01-16T17 Lu p 0.002387
2094-01-16T19 Lu v +305.12
2094-01-19T00
** 
B +154.61
2094-01-19T18 Me Rg +316.58
2094-01-23T00 Sa V +124.32
2094-01-23T01 Sa p 8.097
2094-01-23T07 Sa o +124.29
2094-01-24T13 Me +d −14.02
2094-01-26T02
** 
b +141.96
2094-01-28T12 Lu +d +22.45
2094-01-28T16 Me c +309.78
2094-01-28T21 Lu xa +106.79
2094-01-29T03 Me V +309.21
2094-01-30T07 Me p 0.6569
2094-01-30T12 Lu V +126.10
2094-01-30T23 Lu a 0.002717
2094-01-31T00 Lu o +132.19
2094-02-02T07
** 
S +220.34
2094-02-04T07
** 
s +142.52
2094-02-09T16 Me Pg +300.74
2094-02-11T17 Lu d −22.49
2094-02-12T00 Lu xd +286.29
2094-02-14T06 Lu p 0.002388
2094-02-14T11 Lu v +323.02
2094-02-14T17 Lu c +327.07
2094-02-16T12 Ve d −19.00
2094-02-16T13
** 
B +150.50
2094-02-18T06 Me d −18.34
2094-02-20T03 Ne V +152.78
2094-02-20T09 Ne o +152.77
2094-02-20T23 Ne p 29.16
2094-02-22T15 Me e −26.63
2094-02-22T19 Me xa +308.59
2094-02-24T17 Lu +d +22.56
2094-02-25T01 Lu xa +105.61
2094-02-26T10 Lu V +122.12
2094-02-26T12 Ve e −46.72
2094-02-27T03 Lu a 0.002715
2094-03-01T19 Lu o +162.28
2094-03-02T20
** 
S +199.23
2094-03-11T02 Lu d −22.69
2094-03-11T06 Lu xd +284.28
2094-03-14T16 Lu p 0.002409
2094-03-14T23 Lu v +338.76
2094-03-16T03 Lu c +120.28
2094-03-17T02 Ur v +357.74
2094-03-17T07 Ur c +357.75
2094-03-18T02
** 
B +129.80
2094-03-18T05 Ur a 21.09
2094-03-24T00 Lu +d +22.79
2094-03-24T02 Lu xa +103.07
2094-03-26T04 Lu V +127.61
2094-03-26T17 Lu a 0.002709
2094-03-31T12 Lu o +191.78
2094-03-31T16 Sa Pg +120.81
2094-04-01T05
** 
S +169.37
2094-04-02T03 Ve xa +329.69
2094-04-02T05 Sa +d +20.51
2094-04-03T20 Me a 1.346
2094-04-04T09 Ju v +16.11
2094-04-05T00 Ju c +16.26
2094-04-06T11 Ju a 5.953
2094-04-07T07 Lu xd +281.36
2094-04-07T08 Lu d −22.94
2094-04-07T23 Me o +18.89
2094-04-09T01 Ma xd +38.17
2094-04-11T15 Lu p 0.002443
2094-04-12T01 Lu v +349.30
2094-04-12T12 Me v +28.29
2094-04-13T13 Me xd +30.49
2094-04-14T13 Lu c +25.64
2094-04-16T04
** 
B +109.81
2094-04-20T05 Lu xa +100.09
2094-04-20T08 Lu +d +23.05
2094-04-23T03 Lu V +135.21
2094-04-23T12 Lu a 0.002703
2094-04-30T01 Lu o +220.76
2094-04-30T19
** 
S +152.09
2094-05-04T08 Lu xd +278.86
2094-05-04T13 Lu d −23.17
2094-05-05T03 Me e +20.86
2094-05-08T01 Lu p 0.002471
2094-05-08T21 Lu v +343.09
2094-05-09T13 Me +d +24.31
2094-05-10T08 Ne +d +11.57
2094-05-11T03 Ne Pg +151.36
2094-05-14T00 Lu c +54.31
2094-05-14T21
** 
B +99.07
2094-05-16T20 Me Rg +72.26
2094-05-17T09 Lu xa +98.07
2094-05-17T17 Lu +d +23.24
2094-05-21T03 Lu V +142.81
2094-05-21T07 Lu a 0.002702
2094-05-21T18 Me xa +71.34
2094-05-28T09 Me c +68.10
2094-05-28T13 Me V +68.01
2094-05-29T00 Me p 0.5491
2094-05-29T04
** 
S +142.41
2094-05-29T13 Lu o +249.16
2094-05-31T13 Lu xd +277.75
2094-05-31T20 Lu d −23.27
2094-06-02T10 Lu v +304.82
2094-06-02T10 Lu p 0.002456
2094-06-09T16 Me Pg +63.65
2094-06-11T09 Me d +16.78
2094-06-11T17
** 
B +92.18
2094-06-12T12 Lu c +82.62
2094-06-13T16 Lu xa +97.58
2094-06-14T01 Lu +d +23.29
2094-06-16T18 Ma c +86.65
2094-06-18T00 Lu V +149.79
2094-06-18T01 Lu a 0.002706
2094-06-22T22 Me e −22.41
2094-06-23T22 Ma +d +24.14
2094-06-26T14
** 
S +138.58
2094-06-27T21 Lu o +277.26
2094-06-27T22 Lu xd +277.60
2094-06-28T06 Lu d −23.29
2094-06-29T23 Lu p 0.002423
2094-06-30T01 Lu v +309.05
2094-07-03T22 Ur +d +0.01
2094-07-05T15 Ur Rg +1.77
2094-07-05T17
** 
b +60.28
2094-07-10T04
** 
B +90.85
2094-07-10T12 Me xd +96.27
2094-07-10T23 Lu xa +97.62
2094-07-11T08 Lu +d +23.28
2094-07-12T01 Lu c +110.78
2094-07-12T16 Ma a 2.591
2094-07-13T00 Me +d +23.41
2094-07-15T16 Lu a 0.002713
2094-07-15T18 Lu V +155.00
2094-07-16T16 Ve +d +23.01
2094-07-19T03 Me v +114.25
2094-07-22T00 Me o +120.30
2094-07-24T07 Ve xd +104.02
2094-07-24T23 Me a 1.341
2094-07-25T08 Lu xd +277.45
2094-07-25T16 Lu d −23.29
2094-07-25T23
** 
S +143.51
2094-07-27T05 Lu o +305.22
2094-07-28T04 Lu p 0.002396
2094-07-28T07 Lu v +321.51
2094-08-02T13 Sa c +131.32
2094-08-02T20 Sa a 10.13
2094-08-03T00 Sa v +131.38
2094-08-07T04 Lu xa +97.22
2094-08-07T14 Lu +d +23.32
2094-08-07T19
** 
B +102.60
2094-08-10T16 Lu c +139.11
2094-08-11T21 Lu V +153.45
2094-08-12T01 Lu a 0.002718
2094-08-17T18 Me xa +168.77
2094-08-21T16 Lu xd +276.29
2094-08-22T01 Lu d −23.40
2094-08-23T23
** 
S +161.62
2094-08-25T09 Ne a 31.16
2094-08-25T11 Ju +d +13.54
2094-08-25T12 Lu o +333.39
2094-08-25T13 Lu p 0.002385
2094-08-25T17 Lu v +336.14
2094-08-26T01 Ne c +153.89
2094-08-26T04 Ne v +153.89
2094-08-28T18 Ju Rg +40.12
2094-09-02T02 Me e +27.09
2094-09-03T07 Lu xa +95.42
2094-09-03T19 Lu +d +23.47
2094-09-05T18
** 
B +119.98
2094-09-07T09 Lu V +144.40
2094-09-08T04 Lu a 0.002718
2094-09-09T08 Lu c +167.74
2094-09-15T18 Me Rg +195.38
2094-09-16T14 Me d −9.72
2094-09-17T20 Lu xd +273.68
2094-09-18T09 Lu d −23.61
2094-09-20T21 Ur p 19.09
2094-09-21T07
** 
S +177.95
2094-09-21T11 Ur V +359.79
2094-09-21T17 Ur o +359.78
2094-09-22T23 Lu p 0.002394
2094-09-23T02 Lu v +350.68
2094-09-23T20 Lu o +232.47
2094-09-26T12 Me p 0.6496
2094-09-27T19 Ve a 1.722
2094-09-28T02 Me V +187.28
2094-09-28T16 Me c +186.59
2094-09-30T08 Lu xa +92.52
2094-10-01T00 Ve o +188.88
2094-10-01T01 Lu +d +23.71
2094-10-04T09
** 
B +127.61
2094-10-04T18 Lu V +145.92
2094-10-05T12 Lu a 0.002713
2094-10-06T11 Me xd +180.56
2094-10-07T17 Me Pg +180.43
2094-10-09T00 Lu c +196.76
2094-10-10T14 Me +d +0.53
2094-10-14T03 Me e −17.99
2094-10-14T20 Lu xd +270.77
2094-10-15T16 Lu d −23.87
2094-10-20T00
** 
S +194.38
2094-10-21T06 Lu p 0.002421
2094-10-21T09 Lu v +3.61
2094-10-23T05 Lu o +30.81
2094-10-26T05 Ju p 3.972
2094-10-27T09 Ju V +35.06
2094-10-27T10 Ju o +35.05
2094-10-27T11 Lu xa +89.80
2094-10-28T10 Lu +d +23.97
2094-10-30T18 Me v +208.57
2094-11-01T16 Lu V +153.11
2094-11-01T17
** 
B +150.72
2094-11-02T03 Lu a 0.002707
2094-11-07T16 Lu c +226.28
2094-11-10T23 Lu xd +268.86
2094-11-11T01 Ve v +240.21
2094-11-11T21 Lu d −24.06
2094-11-12T20 Ve xa +242.48
2094-11-13T17 Me xa +231.45
2094-11-14T23 Me o +233.48
2094-11-17T23 Lu p 0.002457
2094-11-18T03 Lu v +9.28
2094-11-18T15
** 
S +248.65
2094-11-19T00 Me a 1.449
2094-11-21T17 Lu o +60.46
2094-11-23T19 Lu xa +88.45
2094-11-24T20 Lu +d +24.11
2094-11-24T21 Ve V +257.55
2094-11-26T12 Sa d +15.18
2094-11-29T19 Lu V +162.32
2094-11-29T23 Lu a 0.002703
2094-12-01T07 Ve v +265.59
2094-12-01T13 Sa Rg +141.61
2094-12-02T16
** 
B +183.65
2094-12-04T05 Ur d −1.55
2094-12-05T00 Ne d +9.79
2094-12-06T01 Ur Pg +357.85
2094-12-07T07 Lu c +256.23
2094-12-07T09 Ne Rg +156.35
2094-12-07T17 Ve d −24.35
2094-12-08T05 Lu xd +268.29
2094-12-09T04 Lu d −24.13
2094-12-10T03 Me d −25.62
2094-12-12T23 Lu p 0.002473
2094-12-13T04 Lu v +337.76
2094-12-20T08 Ju d +10.31
2094-12-20T18
** 
S +311.63
2094-12-21T04 Lu xa +88.33
2094-12-21T08 Lu o +90.49
2094-12-22T05 Lu +d +24.12
2094-12-24T07 Ju Pg +30.14
2094-12-27T06 Me e +19.77
2094-12-27T20 Lu a 0.002705
2094-12-27T23 Lu V +172.15[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2094.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19