AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2096

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2096


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2096] [Q 2096]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2096-01-03T13 Me +d −20.22
2096-01-05T05 Lu p 0.002462
2096-01-05T10 Lu v +54.66
2096-01-06T11 Lu xa +69.48
2096-01-07T12 Me Pg +268.36
2096-01-08T15 Lu +d +25.68
2096-01-09T07 Lu o +109.60
2096-01-09T10
** 
s +212.83
2096-01-11T03
** 
S +274.28
2096-01-17T08 Lu a 0.002703
2096-01-17T12 Lu V +213.26
2096-01-18T13 Me e −23.93
2096-01-20T12 Lu xd +248.71
2096-01-22T09 Ve d −22.69
2096-01-22T23 Lu d −25.69
2096-01-23T06 Ju d +20.69
2096-01-24T21 Lu c +305.44
2096-01-26T18 Me d −22.51
2096-01-27T13 Me xa +285.74
2096-01-29T03 Lu v +5.02
2096-01-29T19 Ju Pg +66.10
2096-01-29T22
** 
B +186.68
2096-01-30T01 Lu p 0.002471
2096-02-02T14 Lu xa +67.60
2096-02-04T22 Lu +d +25.76
2096-02-05T06 Ve xa +292.21
2096-02-07T21 Lu o +139.65
2096-02-11T15
** 
S +250.41
2096-02-14T05 Lu a 0.002704
2096-02-14T14 Lu V +221.79
2096-02-16T15 Lu xd +246.08
2096-02-19T08 Lu d −25.87
2096-02-19T18 Sa p 8.256
2096-02-19T22 Sa o +151.80
2096-02-20T01 Sa V +151.79
2096-02-20T07 Ve v +310.94
2096-02-23T10 Lu c +335.33
2096-02-25T00 Ma xd +21.89
2096-02-25T03 Ne V +157.17
2096-02-25T05 Ne o +157.17
2096-02-25T13 Lu v +6.21
2096-02-25T20 Ne p 29.18
2096-02-25T23 Lu p 0.002436
2096-02-26T18 Me a 1.384
2096-02-28T07
** 
B +148.01
2096-02-29T14 Lu xa +64.69
2096-03-03T03 Lu +d +25.96
2096-03-04T23 Me o +345.93
2096-03-08T13 Lu o +169.52
2096-03-12T02
** 
S +186.46
2096-03-12T07 Me v +0.08
2096-03-12T23 Lu a 0.002709
2096-03-13T12 Lu V +228.85
2096-03-14T16 Lu xd +243.06
2096-03-17T07 Me xd +9.86
2096-03-17T16 Lu d −26.11
2096-03-23T20 Lu c +229.80
2096-03-24T14 Ur v +5.68
2096-03-24T19 Ur c +5.69
2096-03-24T20 Lu v +19.58
2096-03-25T03 Lu p 0.002404
2096-03-25T15 Ur a 21.07
2096-03-27T17 Lu xa +62.05
2096-03-27T21
** 
B +117.63
2096-03-30T06 Me e +18.74
2096-03-30T09 Lu +d +26.20
2096-04-07T06 Lu o +198.97
2096-04-07T15 Me +d +15.88
2096-04-07T20 Me Rg +34.11
2096-04-09T09 Lu a 0.002714
2096-04-10T00 Lu V +231.46
2096-04-10T14
** 
S +158.56
2096-04-10T19 Lu xd +241.14
2096-04-14T00 Lu d −26.32
2096-04-18T01 Me c +29.56
2096-04-18T20 Me V +29.01
2096-04-21T06 Me p 0.5701
2096-04-22T05 Lu c +33.67
2096-04-22T09 Lu v +35.80
2096-04-22T13 Lu p 0.002388
2096-04-24T00 Lu xa +60.86
2096-04-24T13 Me xa +25.30
2096-04-24T13
** 
B +106.06
2096-04-25T20 Sa +d +13.60
2096-04-26T16 Lu +d +26.37
2096-04-28T07 Sa Pg +148.32
2096-05-01T13 Me Pg +23.37
2096-05-06T05 Me d +6.98
2096-05-06T12 Lu a 0.002716
2096-05-06T17 Lu V +225.32
2096-05-06T23 Lu o +227.99
2096-05-08T00 Lu xd +240.64
2096-05-08T18
** 
S +150.43
2096-05-11T06 Lu d −26.40
2096-05-13T23 Ne +d +10.09
2096-05-15T00 Ve o +55.83
2096-05-15T02 Ne Pg +155.75
2096-05-15T20 Me e −25.73
2096-05-16T10 Ve a 1.733
2096-05-20T23 Lu v +52.84
2096-05-20T23 Lu p 0.002392
2096-05-21T11 Lu xa +60.76
2096-05-21T13 Lu c +62.06
2096-05-23T07
** 
B +95.58
2096-05-24T02 Lu +d +26.39
2096-05-28T09 Ve xd +72.32
2096-06-02T14 Lu V +220.70
2096-06-02T18 Lu a 0.002713
2096-06-03T08 Ma +d +24.33
2096-06-04T07 Lu xd +240.73
2096-06-05T15 Lu o +256.48
2096-06-06T12
** 
S +135.99
2096-06-07T11 Lu d −26.38
2096-06-13T06 Me xd +75.89
2096-06-14T22 Ve +d +24.05
2096-06-16T21 Ju v +88.07
2096-06-17T21 Lu xa +60.60
2096-06-18T00 Ju c +88.33
2096-06-18T06 Lu p 0.002413
2096-06-18T10 Lu v +68.74
2096-06-19T02 Me v +88.51
2096-06-19T21 Lu c +90.17
2096-06-20T00 Me o +90.50
2096-06-20T03 Ju a 6.133
2096-06-20T11 Me a 1.324
2096-06-20T12 Lu +d +26.37
2096-06-20T23
** 
B +82.73
2096-06-22T17 Me +d +24.70
2096-06-29T02 Ju +d +23.19
2096-06-30T04 Lu V +223.99
2096-06-30T08 Lu a 0.002707
2096-07-01T13 Lu xd +240.24
2096-07-04T17 Lu d −26.35
2096-07-05T05 Lu o +284.74
2096-07-06T04
** 
S +130.22
2096-07-07T06
** 
b +38.62
2096-07-11T18 Ur +d +3.18
2096-07-13T07 Ur Rg +9.71
2096-07-15T03 Lu xa +59.32
2096-07-16T03 Lu p 0.002445
2096-07-16T13 Lu v +80.11
2096-07-17T21 Lu +d +26.38
2096-07-19T05 Lu c +118.10
2096-07-19T13
** 
B +84.59
2096-07-21T12 Me xa +146.46
2096-07-27T23 Me e +27.11
2096-07-27T23 Lu V +229.96
2096-07-28T01 Lu a 0.002702
2096-07-28T16 Lu xd +238.27
2096-07-28T17 Ma c +127.19
2096-08-01T00 Lu d −26.42
2096-08-03T17 Lu o +312.88
2096-08-04T00
** 
S +136.34
2096-08-06T15 Ma a 2.660
2096-08-11T00 Me Rg +160.96
2096-08-11T05 Lu xa +56.88
2096-08-11T11 Lu p 0.002471
2096-08-12T00 Lu v +68.37
2096-08-14T04 Lu +d +26.49
2096-08-14T06 Me d +3.56
2096-08-17T01
** 
B +91.18
2096-08-17T15 Lu c +146.30
2096-08-21T17 Me p 0.6148
2096-08-24T00 Me V +153.94
2096-08-24T18 Lu xd +235.45
2096-08-24T20 Lu a 0.002701
2096-08-24T20 Me c +153.20
2096-08-24T21 Lu V +236.74
2096-08-28T08 Lu d −26.60
2096-08-29T08 Ne a 31.19
2096-08-29T22 Ne v +158.28
2096-08-30T02 Sa v +158.58
2096-08-30T02 Ne c +158.28
2096-08-30T11 Sa c +158.63
2096-08-30T15 Sa a 10.31
2096-09-01T03
** 
S +142.50
2096-09-02T03 Lu o +341.20
2096-09-03T11 Me Pg +147.88
2096-09-05T07 Lu v +26.34
2096-09-05T22 Lu p 0.002456
2096-09-07T06 Lu xa +54.10
2096-09-08T13 Me +d +11.39
2096-09-09T06 Me xd +150.27
2096-09-10T09 Lu +d +26.70
2096-09-10T11 Me e −17.95
2096-09-13T19
** 
B +100.02
2096-09-16T03 Lu c +174.86
2096-09-16T22 Ve xa +208.61
2096-09-20T21 Lu xd +232.91
2096-09-21T14 Lu a 0.002707
2096-09-21T19 Lu V +243.60
2096-09-24T16 Lu d −26.83
2096-09-26T17 Me v +177.02
2096-09-28T13 Ur p 19.06
2096-09-29T02 Ur V +7.73
2096-09-29T07 Ur o +7.72
2096-09-30T01
** 
S +158.07
2096-10-01T13 Lu o +9.94
2096-10-03T06 Lu v +34.93
2096-10-03T13 Lu p 0.002421
2096-10-04T10 Lu xa +52.23
2096-10-07T00 Me o +195.45
2096-10-07T15 Lu +d +26.91
2096-10-12T06
** 
B +118.76
2096-10-14T06 Me a 1.424
2096-10-15T18 Lu c +203.95
2096-10-17T11 Me xa +213.02
2096-10-18T02 Lu xd +231.71
2096-10-19T07 Lu a 0.002714
2096-10-19T13 Lu V +249.22
2096-10-22T00 Lu d −26.99
2096-10-29T01
** 
S +187.47
2096-10-30T23 Lu o +39.05
2096-10-31T18 Lu v +50.96
2096-10-31T19 Lu xa +51.67
2096-10-31T19 Lu p 0.002393
2096-11-01T18 Ju d +21.85
2096-11-02T12 Ma V +188.70
2096-11-03T22 Lu +d +27.01
2096-11-04T12 Ma v +189.95
2096-11-05T17 Ju Rg +110.34
2096-11-09T19
** 
B +144.87
2096-11-09T22 Ve d −25.96
2096-11-14T08 Lu xd +231.70
2096-11-14T12 Lu c +233.73
2096-11-15T16 Lu a 0.002717
2096-11-15T16 Lu V +247.64
2096-11-18T06 Lu d −27.01
2096-11-19T17 Ju xd +110.01
2096-11-22T01 Me e +21.99
2096-11-22T09 Me d −25.77
2096-11-26T12
** 
S +233.23
2096-11-28T06 Lu xa +51.67
2096-11-29T07 Lu p 0.002384
2096-11-29T09 Lu o +68.67
2096-11-29T10 Lu v +69.15
2096-12-01T08 Lu +d +26.99
2096-12-01T09 Me Rg +268.83
2096-12-06T05 Me xd +266.75
2096-12-08T16 Ne d +8.25
2096-12-09T06
** 
B +166.29
2096-12-11T05 Me p 0.6781
2096-12-11T05 Me c +260.72
2096-12-11T05 Me V +260.71
2096-12-11T06 Ne Rg +160.74
2096-12-11T14 Lu xd +231.56
2096-12-11T17 Ur d +1.64
2096-12-12T04 Lu V +238.55
2096-12-12T17 Lu a 0.002717
2096-12-13T12 Ur Pg +5.79
2096-12-14T08 Lu c +263.83
2096-12-15T12 Lu d −26.96
2096-12-19T11 Ve e +47.26
2096-12-20T10 Me +d −19.38
2096-12-21T04 Me Pg +252.54
2096-12-21T17 Sa d +6.29
2096-12-23T22
** 
S +258.26
2096-12-25T16 Lu xa +50.88
2096-12-27T11 Sa Rg +168.54
2096-12-27T20 Lu p 0.002396
2096-12-28T02 Lu v +87.06
2096-12-28T19 Lu +d +26.95
2096-12-28T20 Lu o +98.63
2096-12-31T00 Me e −22.42[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2096.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19