AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2100

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2100


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2100] [Q 2100]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2100-01-01T09 Lu xd +169.79
2100-01-02T21 Lu p 0.002476
2100-01-03T20 Lu v +204.33
2100-01-05T17 Me v +296.55
2100-01-08T09 Lu d −28.41
2100-01-08T23
** 
B +186.30
2100-01-10T01 Lu c +290.37
2100-01-14T15 Lu xa +348.61
2100-01-16T21 Lu V +14.96
2100-01-16T22 Lu a 0.002703
2100-01-22T19 Lu +d +28.47
2100-01-23T03 Me e +18.61
2100-01-23T19 Me xd +322.94
2100-01-25T14 Lu o +126.16
2100-01-27T14
** 
S +302.98
2100-01-27T22 Sa d −7.88
2100-01-28T11 Lu v +166.92
2100-01-28T12 Lu xd +167.82
2100-01-28T18 Lu p 0.002448
2100-01-29T18 Me Rg +325.97
2100-02-02T16 Ju d −7.70
2100-02-02T16 Me +d −10.75
2100-02-03T14 Sa Rg +206.65
2100-02-04T15 Lu d −28.53
2100-02-05T14 Ve xd +2.31
2100-02-05T23 Ju Rg +203.23
2100-02-07T16 Me c +319.45
2100-02-08T05 Me V +318.80
2100-02-08T17 Lu c +320.52
2100-02-09T15 Me p 0.6489
2100-02-09T15
** 
B +207.99
2100-02-10T21 Lu xa +347.39
2100-02-13T18 Lu a 0.002709
2100-02-13T20 Lu V +22.35
2100-02-19T05 Lu +d +28.60
2100-02-20T01 Me Pg +310.44
2100-02-24T02 Lu o +156.02
2100-02-24T21 Lu xd +167.35
2100-02-25T16 Lu v +179.55
2100-02-25T17 Lu p 0.002412
2100-02-27T10 Me d −16.21
2100-03-01T03 Ve e +46.44
2100-03-02T12
** 
S +266.22
2100-03-03T01 Me xa +315.98
2100-03-03T21 Lu d −28.62
2100-03-05T09 Me e −27.18
2100-03-05T23 Ne o +165.96
2100-03-06T05 Ne V +165.95
2100-03-06T17 Ne p 29.22
2100-03-08T14
** 
s +279.65
2100-03-10T04 Lu xa +347.39
2100-03-10T10 Lu c +350.40
2100-03-13T08 Lu a 0.002715
2100-03-13T10 Lu V +26.01
2100-03-18T13 Lu +d +28.60
2100-03-19T23
** 
B +189.06
2100-03-24T08 Lu xd +167.34
2100-03-25T13 Lu o +185.45
2100-03-26T03 Lu p 0.002389
2100-03-26T05 Lu v +196.03
2100-03-31T03 Lu d −28.56
2100-03-31T05
** 
S +264.05
2100-04-06T10 Lu xa +347.21
2100-04-07T13 Ju o +198.34
2100-04-07T19 Ju V +198.31
2100-04-08T13 Ju p 4.452
2100-04-09T02 Lu V +18.97
2100-04-09T04 Lu c +19.90
2100-04-09T13 Lu a 0.002718
2100-04-10T17 Ur v +21.62
2100-04-10T22 Ur c +21.63
2100-04-11T14 Ur a 20.96
2100-04-12T12 Sa V +203.33
2100-04-12T14 Sa p 8.695
2100-04-12T15 Sa o +203.32
2100-04-14T13 Me a 1.338
2100-04-14T19 Lu +d +28.48
2100-04-17T05
** 
B +152.73
2100-04-17T23 Me o +28.33
2100-04-20T08 Ve +d +26.10
2100-04-20T10 Ma +d +24.92
2100-04-20T16 Ve Rg +60.15
2100-04-20T17 Lu xd +166.64
2100-04-21T16 Me v +36.19
2100-04-21T18 Me xd +36.35
2100-04-23T14 Lu p 0.002386
2100-04-23T19 Lu v +212.51
2100-04-23T21 Lu o +214.30
2100-04-27T12 Lu d −28.42
2100-04-28T14
** 
S +198.92
2100-05-03T13 Lu xa +345.85
2100-05-05T23 Lu V +14.35
2100-05-06T17 Lu a 0.002716
2100-05-08T20 Lu c +48.90
2100-05-11T23 Ve V +51.91
2100-05-12T00 Ve c +51.90
2100-05-12T00 Ve p 0.2867
2100-05-12T01 Lu +d +28.32
2100-05-14T10
** 
B +133.30
2100-05-16T05 Me e +21.73
2100-05-17T04 Me +d +25.23
2100-05-17T22 Lu xd +164.38
2100-05-21T23 Lu p 0.002403
2100-05-22T04 Lu v +227.13
2100-05-23T05 Lu o +242.66
2100-05-23T08 Ne +d +6.98
2100-05-24T21 Lu d −28.28
2100-05-25T01 Ne Pg +164.55
2100-05-27T04
** 
S +187.18
2100-05-28T03 Ve xa +44.23
2100-05-28T17 Me Rg +83.80
2100-05-28T22
** 
b +134.58
2100-05-30T00 Me xa +83.73
2100-05-30T14 Lu xa +343.24
2100-06-02T09 Ve Pg +43.68
2100-06-02T13 Lu V +18.42
2100-06-03T05 Lu a 0.002711
2100-06-05T19 Ju +d −3.95
2100-06-07T11 Lu c +77.36
2100-06-08T06 Lu +d +28.22
2100-06-09T05 Ju Pg +193.30
2100-06-09T07 Me p 0.5499
2100-06-09T16 Me V +79.53
2100-06-09T17 Me c +79.49
2100-06-10T21
** 
B +132.77
2100-06-12T04
** 
s +135.21
2100-06-12T23 Ve d +14.12
2100-06-13T23 Lu xd +161.55
2100-06-15T17 Sa +d −5.38
2100-06-19T00 Lu p 0.002433
2100-06-19T07 Lu v +238.01
2100-06-21T07 Lu d −28.22
2100-06-21T08 Me d +18.19
2100-06-21T13 Lu o +270.81
2100-06-21T15 Me Pg +75.24
2100-06-22T00 Sa Pg +199.91
2100-06-23T18
** 
S +185.84
2100-06-26T17 Lu xa +340.38
2100-06-30T11 Lu V +25.44
2100-06-30T22 Lu a 0.002704
2100-07-04T02 Me e −21.50
2100-07-05T12 Lu +d +28.24
2100-07-07T00 Lu c +105.56
2100-07-09T12
** 
B +124.38
2100-07-11T00 Lu xd +159.30
2100-07-16T02 Lu p 0.002465
2100-07-16T15 Lu v +238.34
2100-07-18T14 Lu d −28.29
2100-07-18T18 Me xd +102.45
2100-07-19T07 Me +d +22.85
2100-07-20T22 Lu o +298.79
2100-07-21T09 Ve e −45.62
2100-07-21T23
** 
S +165.84
2100-07-23T23 Lu xa +338.70
2100-07-28T07 Me v +121.87
2100-07-28T11 Lu V +33.20
2100-07-28T16 Lu a 0.002702
2100-07-29T10 Ur +d +9.35
2100-07-30T18 Ur Rg +25.68
2100-08-01T00 Me o +129.68
2100-08-01T20 Lu +d +28.33
2100-08-04T12 Me a 1.349
2100-08-05T11 Lu c +133.64
2100-08-07T02
** 
B +106.97
2100-08-07T05 Lu xd +158.30
2100-08-10T04 Lu p 0.002464
2100-08-10T09 Lu v +203.09
2100-08-14T01 Ve +d +20.91
2100-08-14T21 Lu d −28.38
2100-08-19T09 Lu o +327.02
2100-08-20T06 Lu xa +338.26
2100-08-20T08
** 
S +151.09
2100-08-25T10 Lu a 0.002705
2100-08-25T10 Lu V +41.06
2100-08-25T23 Me xa +174.76
2100-08-29T05 Lu +d +28.40
2100-09-03T14 Lu xd +158.35
2100-09-03T20 Lu c +161.94
2100-09-04T14
** 
B +100.09
2100-09-06T07 Lu p 0.002432
2100-09-06T09 Lu v +198.81
2100-09-08T06 Ne a 31.22
2100-09-08T20 Ne v +167.07
2100-09-09T03 Ne c +167.08
2100-09-11T02 Lu d −28.38
2100-09-12T21 Me e +26.72
2100-09-16T13 Lu xa +338.37
2100-09-17T23 Lu o +181.29
2100-09-18T04
** 
S +146.45
2100-09-18T06 Ve xd +137.59
2100-09-22T04 Lu a 0.002711
2100-09-22T08 Lu V +48.17
2100-09-22T16 Ma a 2.636
2100-09-25T13 Lu +d +28.34
2100-09-26T05 Me Rg +204.96
2100-09-26T12 Me d −13.19
2100-10-01T00 Lu xd +158.12
2100-10-03T03
** 
B +95.24
2100-10-03T06 Lu c +190.59
2100-10-04T10 Lu p 0.002401
2100-10-04T12 Lu v +209.87
2100-10-06T22 Me p 0.6571
2100-10-08T06 Me V +196.70
2100-10-08T08 Lu d −28.28
2100-10-08T18 Me c +196.09
2100-10-10T19 Ma c +198.08
2100-10-13T18 Lu xa +337.72
2100-10-14T17 Me xd +190.52
2100-10-15T20 Ur p 18.95
2100-10-16T07
** 
S +140.71
2100-10-16T08 Ur V +23.68
2100-10-16T11 Ur o +23.68
2100-10-17T16 Lu o +24.85
2100-10-17T18 Me Pg +189.67
2100-10-19T15 Lu a 0.002716
2100-10-19T19 Lu V +50.39
2100-10-20T05 Me +d −2.75
2100-10-22T08 Sa a 10.74
2100-10-22T08 Sa c +209.54
2100-10-22T17 Sa v +209.58
2100-10-22T19 Lu +d +28.17
2100-10-24T06 Me e −18.23
2100-10-24T18 Ju a 6.435
2100-10-26T11 Ju c +213.63
2100-10-28T06 Ju v +214.02
2100-10-28T08 Lu xd +156.48
2100-10-31T05
** 
B +92.73
2100-11-01T15 Lu c +219.83
2100-11-01T20 Lu p 0.002385
2100-11-01T22 Lu v +224.50
2100-11-04T16 Lu d −28.10
2100-11-09T20 Lu xa +335.50
2100-11-10T18 Me v +218.85
2100-11-11T22
** 
b +12.46
2100-11-14T13
** 
S +142.14
2100-11-15T01 Lu V +38.28
2100-11-15T17 Lu a 0.002717
2100-11-16T10 Lu o +54.60
2100-11-19T01 Lu +d +28.00
2100-11-21T23 Me xa +236.87
2100-11-24T11 Lu xd +153.65
2100-11-28T00 Me o +246.42
2100-11-29T00
** 
B +98.37
2100-11-29T15 Me a 1.451
2100-11-30T08 Lu p 0.002390
2100-11-30T10 Lu v +239.88
2100-12-01T01 Lu c +249.42
2100-12-02T03 Lu d −27.95
2100-12-06T21 Lu xa +332.38
2100-12-07T07 Me V +261.03
2100-12-12T05 Lu V +37.28
2100-12-12T22 Lu a 0.002714
2100-12-14T02
** 
S +152.66
2100-12-15T10 Me d −25.44
2100-12-15T12 Me v +273.86
2100-12-16T05 Lu o +84.81
2100-12-16T06 Lu +d +27.93
2100-12-17T08 Ma xa +244.03
2100-12-18T00 Ne d +5.07
2100-12-21T00 Ne Rg +169.53
2100-12-21T11 Lu xd +150.67
2100-12-27T18
** 
B +111.94
2100-12-28T14 Ur d +7.91
2100-12-28T17 Lu p 0.002416
2100-12-28T18 Lu v +253.75
2100-12-29T13 Lu d −27.96
2100-12-30T08 Ur Pg +21.73
2100-12-30T12 Lu c +279.34[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2100.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19