AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2102

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2102


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2102] [Q 2102]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2102-01-01T07
** 
S +224.00
2102-01-01T19 Ur d +9.42
2102-01-02T04 Lu +d +27.10
2102-01-02T22 Lu a 0.002717
2102-01-03T06 Lu V +95.01
2102-01-03T13 Ur Pg +25.74
2102-01-03T23 Lu o +103.70
2102-01-05T00 Ve Pg +256.32
2102-01-06T06 Lu xd +130.55
2102-01-06T16 Me c +286.43
2102-01-06T22 Me V +286.12
2102-01-07T11 Me p 0.6713
2102-01-09T04 Me +d −19.63
2102-01-13T00 Ve +d −17.58
2102-01-15T11
** 
B +152.93
2102-01-15T23 Ma Pg +71.36
2102-01-16T04 Lu d −27.14
2102-01-17T15 Me Pg +277.65
2102-01-17T16 Lu v +285.22
2102-01-17T19 Lu p 0.002393
2102-01-17T19
** 
b +122.27
2102-01-18T14 Lu c +298.58
2102-01-19T09 Lu xa +310.44
2102-01-19T18 Ma d +25.05
2102-01-29T07
** 
S +220.92
2102-01-29T08 Me e −24.79
2102-01-29T10 Lu +d +27.15
2102-01-30T04 Lu V +90.81
2102-01-30T06 Lu a 0.002713
2102-02-01T18 Me d −21.70
2102-02-02T12 Lu xd +130.59
2102-02-02T19 Lu o +134.00
2102-02-04T19 Me xa +292.07
2102-02-12T12 Lu d −27.14
2102-02-12T17
** 
B +160.18
2102-02-15T03 Lu p 0.002421
2102-02-15T04 Lu v +301.05
2102-02-15T20 Lu xa +310.51
2102-02-17T01 Ve d −19.16
2102-02-17T01 Lu c +328.41
2102-02-20T02 Sa d −15.59
2102-02-25T02 Ve e −46.73
2102-02-25T17 Lu +d +27.10
2102-02-26T22 Lu V +96.29
2102-02-26T23 Lu a 0.002707
2102-02-27T20 Sa Rg +230.64
2102-02-28T04
** 
S +250.75
2102-03-01T19 Lu xd +130.34
2102-03-04T12 Lu o +164.06
2102-03-09T22 Me a 1.371
2102-03-10T20 Ne o +170.35
2102-03-11T04 Ne V +170.34
2102-03-11T16 Ne p 29.23
2102-03-11T19 Lu d −27.01
2102-03-13T19 Ma +d +25.70
2102-03-14T01
** 
B +179.95
2102-03-14T18 Lu p 0.002457
2102-03-15T02 Lu v +308.94
2102-03-15T03 Lu xa +309.72
2102-03-15T23 Me o +355.03
2102-03-18T13 Lu c +338.38
2102-03-22T17 Me v +8.43
2102-03-25T02 Lu +d +26.91
2102-03-26T12 Me xd +16.00
2102-03-26T19 Lu a 0.002702
2102-03-26T22 Lu V +103.92
2102-03-29T00 Lu xd +128.80
2102-03-31T22
** 
S +313.67
2102-04-02T05 Ve xa +329.06
2102-04-03T02 Lu o +193.43
2102-04-07T23 Lu v +261.23
2102-04-08T00 Lu d −26.79
2102-04-08T20 Ju d −22.66
2102-04-08T23 Lu p 0.002472
2102-04-10T07 Ju Rg +264.40
2102-04-10T18 Me e +19.20
2102-04-11T06 Lu xa +307.56
2102-04-17T01 Lu c +27.15
2102-04-17T17
** 
B +201.49
2102-04-18T17 Me +d +19.09
2102-04-19T08 Ur v +29.65
2102-04-19T14 Ur c +29.67
2102-04-20T04 Me Rg +44.84
2102-04-20T05 Ur a 20.89
2102-04-21T09 Lu +d +26.69
2102-04-23T14 Lu a 0.002703
2102-04-23T21 Lu V +111.30
2102-04-25T03 Lu xd +126.00
2102-04-30T17 Me c +40.52
2102-05-01T10 Me V +40.08
2102-05-02T13 Lu o +222.33
2102-05-03T04
** 
S +307.76
2102-05-03T11 Me p 0.5608
2102-05-03T18 Me xa +38.55
2102-05-05T00 Lu v +257.60
2102-05-05T07 Lu d −26.60
2102-05-05T12 Lu p 0.002442
2102-05-07T18 Sa o +227.34
2102-05-07T21 Sa p 8.879
2102-05-08T01 Sa V +227.32
2102-05-08T06 Lu xa +304.70
2102-05-13T23 Me Pg +34.93
2102-05-16T14 Lu c +55.89
2102-05-18T04 Me d +10.41
2102-05-18T14
** 
B +195.25
2102-05-18T16 Lu +d +26.54
2102-05-21T08 Lu a 0.002708
2102-05-21T17 Lu V +117.73
2102-05-22T05 Lu xd +123.25
2102-05-25T11
** 
s +263.86
2102-05-28T02 Ne +d +5.38
2102-05-28T04 Me e −24.83
2102-05-30T01 Ne Pg +168.93
2102-05-31T22 Lu o +250.57
2102-06-01T15 Lu d −26.51
2102-06-02T04 Lu v +269.20
2102-06-02T11 Lu p 0.002410
2102-06-02T17
** 
S +303.55
2102-06-04T09 Lu xa +302.37
2102-06-10T05 Ju o +259.53
2102-06-10T17 Ju V +259.46
2102-06-11T17 Ju p 4.292
2102-06-14T22 Lu +d +26.50
2102-06-15T04 Lu c +84.27
2102-06-17T21 Lu a 0.002714
2102-06-18T07 Lu V +121.32
2102-06-18T08 Lu xd +121.69
2102-06-20T12
** 
B +163.45
2102-06-22T12 Me xd +81.76
2102-06-29T01 Lu d −26.53
2102-06-29T02 Me v +95.98
2102-06-29T21 Me +d +24.38
2102-06-29T23 Me o +97.91
2102-06-30T05 Lu o +278.55
2102-06-30T15 Lu v +284.83
2102-06-30T18 Lu p 0.002391
2102-07-01T16 Me a 1.327
2102-07-01T17 Lu xa +301.50
2102-07-02T14
** 
S +209.53
2102-07-09T03 Sa +d −13.77
2102-07-12T04 Lu +d +26.54
2102-07-14T20 Lu c +112.52
2102-07-15T02 Lu a 0.002717
2102-07-15T06 Lu V +117.77
2102-07-15T14 Lu xd +121.45
2102-07-17T02 Ve +d +23.03
2102-07-17T17 Sa Pg +223.97
2102-07-19T16
** 
B +132.39
2102-07-24T09 Ve xd +103.57
2102-07-26T11 Lu d −26.56
2102-07-29T04 Lu p 0.002388
2102-07-29T04 Lu xa +301.45
2102-07-29T04 Lu v +301.69
2102-07-29T12 Lu o +306.55
2102-07-30T17 Me xa +153.31
2102-08-01T01
** 
S +175.66
2102-08-02T02 Ju +d −22.10
2102-08-07T10 Ur +d +12.25
2102-08-08T10 Lu +d +26.55
2102-08-08T14 Ur Rg +33.74
2102-08-08T19 Me e +27.33
2102-08-11T00 Lu V +111.95
2102-08-11T05 Ju Pg +254.55
2102-08-11T07 Lu a 0.002715
2102-08-11T20 Lu xd +121.52
2102-08-13T11 Lu c +140.85
2102-08-17T02
** 
B +116.33
2102-08-22T19 Me Rg +171.22
2102-08-22T20 Lu d −26.49
2102-08-25T05 Me d −0.39
2102-08-25T14 Lu xa +301.19
2102-08-26T12 Lu p 0.002405
2102-08-26T17 Lu v +318.26
2102-08-27T20 Lu o +334.74
2102-08-29T17
** 
S +161.71
2102-09-02T14 Me p 0.6260
2102-09-04T16 Me V +163.81
2102-09-04T17 Lu +d +26.44
2102-09-05T11 Me c +163.05
2102-09-07T10 Lu V +113.58
2102-09-07T18 Lu a 0.002710
2102-09-08T01 Lu xd +120.77
2102-09-12T02 Lu c +169.52
2102-09-13T05 Ne a 31.23
2102-09-13T17
** 
B +111.24
2102-09-14T01 Ne v +171.46
2102-09-14T03 Ne c +171.46
2102-09-14T21 Me Pg +157.49
2102-09-18T11 Me xd +158.48
2102-09-19T02 Lu d −26.32
2102-09-19T02 Me +d +8.40
2102-09-21T14 Me e −17.84
2102-09-21T20 Lu xa +299.77
2102-09-23T14 Lu p 0.002435
2102-09-24T01 Lu v +331.84
2102-09-26T05 Lu o +107.27
2102-09-26T07 Ve a 1.722
2102-09-27T00
** 
S +156.62
2102-09-30T00 Ve o +187.07
2102-10-02T00 Lu +d +26.21
2102-10-05T04 Lu xd +118.58
2102-10-05T06 Lu V +119.50
2102-10-05T11 Lu a 0.002704
2102-10-07T14 Me v +185.76
2102-10-11T16 Lu c +198.48
2102-10-12T22
** 
B +103.18
2102-10-16T07 Lu d −26.08
2102-10-18T21 Lu xa +296.99
2102-10-18T23 Me o +205.67
2102-10-20T15 Lu p 0.002469
2102-10-20T17 Ma a 2.545
2102-10-21T14 Lu v +335.05
2102-10-24T12 Ur p 18.87
2102-10-24T23 Ur V +31.73
2102-10-25T01 Ur o +31.73
2102-10-25T16 Lu o +32.38
2102-10-26T00 Me a 1.434
2102-10-26T11
** 
S +149.27
2102-10-26T17 Me xa +218.41
2102-10-29T09 Lu +d +25.98
2102-11-01T06 Lu xd +115.52
2102-11-02T05 Lu V +126.97
2102-11-02T07 Lu a 0.002702
2102-11-04T07 Ma xa +227.09
2102-11-10T05 Lu c +227.94
2102-11-10T19
** 
B +101.39
2102-11-12T13 Lu d −25.90
2102-11-12T18 Ve v +241.81
2102-11-12T22 Ve xa +242.01
2102-11-13T22 Lu v +279.95
2102-11-14T12 Lu p 0.002464
2102-11-14T22 Lu xa +294.19
2102-11-15T04 Sa v +233.26
2102-11-15T10 Sa a 10.91
2102-11-15T14 Sa c +233.30
2102-11-15T21
** 
b +23.95
2102-11-21T04 Ma c +238.93
2102-11-24T06 Lu o +62.05
2102-11-24T22
** 
S +151.52
2102-11-25T16 Lu +d +25.86
2102-11-28T09 Lu xd +113.18
2102-11-29T06 Me d −25.87
2102-11-30T03 Lu a 0.002706
2102-11-30T05 Lu V +134.72
2102-12-03T16 Me e +21.28
2102-12-06T17 Ju d −23.28
2102-12-08T04 Ve d −24.37
2102-12-09T18 Lu c +257.79
2102-12-09T19
** 
B +105.85
2102-12-09T22 Lu d −25.84
2102-12-11T16 Lu v +286.15
2102-12-11T22 Lu p 0.002427
2102-12-12T03 Lu xa +292.58
2102-12-12T09 Me Rg +278.02
2102-12-15T10 Me xd +277.17
2102-12-21T22 Me c +270.14
2102-12-22T00 Me V +270.02
2102-12-22T05 Me p 0.6766
2102-12-22T16 Ne d +3.44
2102-12-22T23 Lu +d +25.86
2102-12-23T13
** 
S +156.02
2102-12-23T23 Lu o +92.16
2102-12-25T13 Ju a 6.223
2102-12-25T15 Lu xd +112.34
2102-12-25T19 Ne Rg +173.91
2102-12-27T09 Ju c +275.70
2102-12-27T21 Lu a 0.002712
2102-12-28T01 Lu V +140.75
2102-12-29T05 Ju v +276.11
2102-12-30T01 Me +d −20.11[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2102.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19