AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2103

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2103


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2103] [Q 2103]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2103-01-01T05 Me Pg +261.71
2103-01-05T04 Ma d −24.03
2103-01-06T02 Ur d +10.90
2103-01-06T08 Lu d −25.88
2103-01-06T22
** 
B +111.28
2103-01-07T19 Ur Pg +29.78
2103-01-08T05 Lu c +287.77
2103-01-08T13 Lu xa +292.34
2103-01-09T05 Lu v +302.25
2103-01-09T05 Lu p 0.002397
2103-01-11T18 Me e −23.28
2103-01-19T05 Lu +d +25.88
2103-01-21T09
** 
S +165.69
2103-01-21T22 Lu xd +112.34
2103-01-22T16 Me xa +281.33
2103-01-22T18 Lu o +122.55
2103-01-23T17 Me d −22.95
2103-01-24T04 Lu V +139.36
2103-01-24T06 Lu a 0.002716
2103-02-02T19 Lu d −25.84
2103-02-04T21
** 
B +121.15
2103-02-05T00 Lu xa +292.24
2103-02-06T16 Lu c +317.67
2103-02-06T17 Lu p 0.002385
2103-02-06T21 Lu v +320.42
2103-02-15T11 Lu +d +25.81
2103-02-18T03 Lu xd +111.95
2103-02-19T14 Lu V +129.31
2103-02-19T17 Me a 1.393
2103-02-20T02
** 
S +181.86
2103-02-20T07 Lu a 0.002716
2103-02-21T14 Lu o +152.77
2103-02-26T23 Me o +337.94
2103-03-02T03 Lu d −25.70
2103-03-03T01 Sa d −18.49
2103-03-04T08 Lu xa +291.08
2103-03-06T01
** 
B +137.65
2103-03-06T01 Ve xd +22.11
2103-03-07T05 Lu p 0.002395
2103-03-07T10 Me v +354.00
2103-03-07T11 Lu v +337.49
2103-03-08T03 Lu c +347.43
2103-03-08T22 Ju xa +290.81
2103-03-11T18 Sa Rg +242.32
2103-03-13T01 Ne V +172.54
2103-03-13T06 Ne o +172.54
2103-03-13T10 Me xd +5.40
2103-03-14T01 Ne p 29.23
2103-03-14T18 Lu +d +25.60
2103-03-17T06 Lu xd +110.07
2103-03-19T00 Lu V +131.13
2103-03-19T16 Lu a 0.002713
2103-03-22T05
** 
S +212.31
2103-03-23T08 Lu o +182.55
2103-03-24T18 Me e +18.48
2103-03-29T09 Lu d −25.45
2103-03-30T21 Ma v +336.67
2103-03-31T11 Lu xa +288.49
2103-04-01T20 Me Rg +26.53
2103-04-02T08 Me +d +13.30
2103-04-04T11 Lu p 0.002423
2103-04-04T19 Lu v +351.18
2103-04-04T21
** 
B +155.35
2103-04-06T12 Lu c +16.59
2103-04-11T03 Lu +d +25.34
2103-04-11T19 Me c +21.80
2103-04-12T16 Me V +21.14
2103-04-13T07 Lu xd +107.14
2103-04-15T05 Me p 0.5780
2103-04-15T21 Lu V +137.92
2103-04-16T09 Lu a 0.002706
2103-04-19T15
** 
S +231.38
2103-04-20T15 Me xa +16.08
2103-04-21T23 Lu o +211.70
2103-04-24T00 Ur c +33.71
2103-04-24T02 Ur v +33.72
2103-04-24T14 Ur a 20.85
2103-04-25T10 Me Pg +15.12
2103-04-25T14 Lu d −25.23
2103-04-27T12 Lu xa +285.55
2103-04-30T08 Me d +4.34
2103-05-02T00 Lu p 0.002458
2103-05-02T13 Lu v +357.30
2103-05-02T21
** 
B +165.79
2103-05-05T22 Lu c +45.35
2103-05-07T10 Ve +d +26.60
2103-05-08T11 Lu +d +25.17
2103-05-09T17 Me e −26.33
2103-05-10T11 Lu xd +104.53
2103-05-10T22 Ju +d −20.85
2103-05-12T11 Ve e +45.42
2103-05-13T21 Lu V +145.51
2103-05-14T03 Lu a 0.002702
2103-05-14T22 Ju Rg +297.14
2103-05-19T07
** 
S +265.46
2103-05-20T01 Sa V +239.04
2103-05-20T03 Sa o +239.03
2103-05-20T06 Sa p 8.947
2103-05-21T11 Lu o +240.33
2103-05-22T20 Lu d −25.12
2103-05-24T14 Lu xa +283.73
2103-05-27T06 Lu p 0.002470
2103-05-27T18 Lu v +328.47
2103-05-30T12 Ne +d +4.57
2103-06-01T14 Ne Pg +171.12
2103-06-03T03
** 
B +177.96
2103-06-04T09 Lu c +73.73
2103-06-04T19 Lu +d +25.12
2103-06-06T17 Lu xd +103.31
2103-06-09T09 Me xd +71.76
2103-06-10T20 Lu V +152.95
2103-06-10T22 Lu a 0.002703
2103-06-14T14 Me v +83.14
2103-06-15T00 Me o +84.00
2103-06-15T03 Me a 1.323
2103-06-18T22
** 
s +227.56
2103-06-19T05 Lu d −25.13
2103-06-19T21 Lu o +268.54
2103-06-20T08 Me +d +24.89
2103-06-20T11
** 
S +273.20
2103-06-20T21 Lu xa +283.13
2103-06-22T20 Lu p 0.002442
2103-06-22T21 Lu v +311.87
2103-06-25T15 Ve xa +126.64
2103-06-30T04 Ve Rg +127.03
2103-07-02T02 Lu +d +25.13
2103-07-03T22 Lu c +101.93
2103-07-04T00 Lu xd +103.18
2103-07-06T00
** 
B +170.42
2103-07-08T15 Lu a 0.002709
2103-07-08T16 Lu V +159.52
2103-07-14T18 Ju o +292.24
2103-07-14T18 Ju V +292.24
2103-07-15T20 Ju p 4.151
2103-07-16T14 Lu d −25.13
2103-07-17T14 Me xa +141.32
2103-07-18T07 Lu xa +283.20
2103-07-19T05 Lu o +296.49
2103-07-19T17 Sa +d −17.14
2103-07-20T06
** 
S +247.05
2103-07-20T18 Lu p 0.002410
2103-07-20T21 Lu v +321.15
2103-07-21T14 Ve p 0.2901
2103-07-21T16 Ve c +118.83
2103-07-21T16 Ve V +118.82
2103-07-22T01 Me e +26.83
2103-07-29T02 Ve d +14.69
2103-07-29T08 Lu +d +25.11
2103-07-30T05 Sa Pg +235.67
2103-07-31T06 Lu xd +103.12
2103-08-02T12 Lu c +130.18
2103-08-03T07
** 
B +164.09
2103-08-05T03 Me Rg +153.39
2103-08-05T04 Lu a 0.002716
2103-08-05T06 Lu V +162.86
2103-08-09T04 Me d +6.38
2103-08-11T22 Ur +d +13.63
2103-08-12T08 Ve Pg +110.55
2103-08-13T00 Ur Rg +37.80
2103-08-13T00 Lu d −25.06
2103-08-14T17 Lu xa +282.69
2103-08-15T18 Me p 0.6061
2103-08-16T20
** 
S +232.01
2103-08-17T13 Lu o +324.55
2103-08-18T01 Lu p 0.002389
2103-08-18T04 Me V +146.69
2103-08-18T05 Lu v +334.80
2103-08-19T00 Me c +145.98
2103-08-25T14 Lu +d +24.98
2103-08-27T10 Lu xd +102.06
2103-08-28T21 Me Pg +140.84
2103-08-30T19
** 
B +155.33
2103-08-31T22 Lu V +156.15
2103-09-01T03 Lu c +158.65
2103-09-01T10 Ve +d +15.90
2103-09-01T10 Lu a 0.002718
2103-09-03T17 Me +d +13.39
2103-09-04T20 Ma xd +90.94
2103-09-05T04 Me e −18.08
2103-09-05T08 Me xd +144.61
2103-09-09T08 Lu d −24.85
2103-09-10T10 Ma +d +23.46
2103-09-10T23 Lu xa +280.68
2103-09-13T11 Ju Pg +287.31
2103-09-14T09
** 
S +216.03
2103-09-15T12 Lu p 0.002387
2103-09-15T12 Ju d −22.70
2103-09-15T15 Lu v +349.56
2103-09-15T17 Ne a 31.24
2103-09-15T20 Lu o +223.54
2103-09-16T15 Ne c +173.65
2103-09-16T19 Ne v +173.66
2103-09-21T19 Me v +170.96
2103-09-21T21 Lu +d +24.75
2103-09-23T11 Lu xd +99.58
2103-09-27T18 Lu V +150.86
2103-09-28T14 Lu a 0.002716
2103-09-29T15
** 
B +148.14
2103-09-30T20 Lu c +187.56
2103-10-01T00 Me o +187.84
2103-10-01T02 Ve e −46.13
2103-10-06T14 Lu d −24.59
2103-10-08T01 Lu xa +277.77
2103-10-08T10 Me a 1.417
2103-10-13T14 Me xa +209.17
2103-10-13T21 Lu p 0.002404
2103-10-14T00 Lu v +3.68
2103-10-14T04
** 
S +207.48
2103-10-15T05 Lu o +21.69
2103-10-16T18 Ve xd +157.87
2103-10-19T05 Lu +d +24.49
2103-10-20T13 Lu xd +96.65
2103-10-25T10 Lu V +155.62
2103-10-26T01 Lu a 0.002711
2103-10-28T21 Ur p 18.83
2103-10-29T05
** 
B +145.75
2103-10-29T08 Ur o +35.79
2103-10-29T09 Ur V +35.79
2103-10-30T12 Lu c +216.98
2103-11-02T19 Lu d −24.39
2103-11-04T01 Lu xa +275.17
2103-11-11T00 Lu p 0.002437
2103-11-11T03 Lu v +14.54
2103-11-12T12
** 
S +207.42
2103-11-13T15 Lu o +51.08
2103-11-15T14 Lu +d +24.35
2103-11-16T08 Me e +22.54
2103-11-16T19 Lu xd +94.46
2103-11-19T13 Me d −25.52
2103-11-22T11 Lu V +164.18
2103-11-22T19 Lu a 0.002705
2103-11-26T05 Me Rg +262.21
2103-11-27T03 Sa a 10.97
2103-11-27T07 Sa c +244.89
2103-11-27T12 Sa v +244.92
2103-11-27T18
** 
B +145.66
2103-11-28T00 Ma d +20.51
2103-11-29T04 Lu c +246.75
2103-11-30T01 Lu d −24.33
2103-12-01T05 Lu xa +273.95
2103-12-02T07 Me xd +258.94
2103-12-06T01 Me p 0.6784
2103-12-06T05 Me V +254.01
2103-12-06T06 Me c +253.94
2103-12-07T21 Lu p 0.002471
2103-12-08T03 Lu v +10.34
2103-12-10T13 Ma Rg +129.11
2103-12-10T17
** 
S +200.56
2103-12-12T23 Lu +d +24.33
2103-12-13T04 Lu o +80.97
2103-12-14T03 Lu xd +93.89
2103-12-15T06
** 
b +111.13
2103-12-15T21 Me +d −18.49
2103-12-15T23 Me Pg +245.94
2103-12-20T15 Lu V +174.03
2103-12-20T16 Lu a 0.002703
2103-12-24T23 Ne d +2.62
2103-12-25T07 Me e −21.80
2103-12-25T09
** 
B +144.42
2103-12-27T10 Lu d −24.34
2103-12-28T05 Ne Rg +176.10
2103-12-28T14 Lu xa +274.00
2103-12-28T19 Lu c +276.92[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2103.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19